Bland de ärenden som togs upp på onsdagens kommunstyrelsesammanträde, KS, fanns planeringsdirektiven för 2020. Det är direktiv som ligger till grund för kommunens verksamhet under nästa år. Fyra oppositionspartier, V, KD, C och L hade lämnat in egna förslag, men det som kommunstyrelsen klubbade var S och M:s majoritetsförslag.

– Vi la ett försiktigt planeringsdirektiv. Det är så osäkert framåt. Vi har inte gjort några stora satsningar alls, det får vänta till oktober när vi lägger budget. Då vet vi hur regeringen gör i sin höstbudget och vi har skatteprognoserna, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.

Två bidragsansökningar, på 100 000 kronor vardera, klubbades dock igenom. Det handlar om 100-årsjubilerande Valla IF som får de pengar man önskat till sitt firande. Även Katrineholms Pridefestival fick 100 000 kronor.

– De får det de begärt. Vi från majoriteten har ju lovat sedan tidigare att finns det frivilliga krafter kommer vi att backa upp med ekonomi. Det har varit fantastiska evenemang under åren de ordnat det, tycker Göran Dahlström.

Med osäkerhet i ekonomin framåt, och de besparingsbeting som lagts på nämnderna, som fortfarande ligger kvar, gladde sig Göran Dahlström ändå åt vård- och omsorgsnämndens genomgång på kommunstyrelsesammanträdet.

– Det roligaste var presentationen från vård och omsorg, att man från den nya ledningens håll tar grepp om verksamheten och vi kan skönja positiva prognoser. Vi räknar med att få en prognos från socialförvaltningen i juni. Jag är faktiskt mindre orolig nu än förut.

Inger Fredriksson (C), oppositionsråd, berättar att flera oppositionspartier ville att den revisionsrapport om hyresbidragen till föreningar, som revisionsfirman PwC utfört, skulle återremitteras och debatteras i kommunfullmäktige.

– Revisionsfirman har tittat på hyresbidragen och hur de hanterats och är ganska kritiska. Alla har inte behandlats lika, som sökt bidrag. Vi ville ha en debatt om det i fullmäktige, men det lades till handlingarna. Det är den vanliga gången i kommunstyrelsen i och för sig, men just eftersom revisionsrapporten är gjord på uppdrag av fullmäktige tyckte vi att den skulle upp där.

Oppositionen fick igenom en återremittering av kommunstyrelsens reglemente, som man begärt.

– Den var väldigt svårläst, kommenterar Inger Fredriksson.