Det är rörigt utanför Nyhemsskolan denna fredagsmorgon. Bilar parkerar längs båda sidor om Bokvägen och det är trångt för de bilar som passerar i mitten. Barnen tar sig över gatan framför skolan med cykel eller till fots och det finns inget övergångsställe eller cykelbana.

Det är Josefin Sandqvist som har skrivit frågan på valsajten och hon menar att det inte finns något säkert sätt att ta sig till skolan.

– Gatorna är breda och det finns inget sätt att ta sig in på skolgården utan att gå över en hårt trafikerad väg utan skydd. Min son och även grannens barn har varit nära att bli påkörda.

Artikelbild

Utanför Nyhemsskolan vittnar flera föräldrar om att det är besvärligt med trafiken på morgnar och eftermiddagar. "Jag funderar på trafiksituationen varje dag, det är obehagligt. Jag skulle önska att det var parkeringsförbud på ena sidan gatan, säger Pernilla Wallstedt när hon släpper av barnen.

Samtliga partier svarar ja på frågan "Kan du lova att Nyhemskolans elever får en säker väg till skolan med övergångsställe som de andra skolorna har?". Centerpartiet föreslår dessutom trafikundervisning, eftersom barn ofta genar, och Sverigedemokraterna förordar att man ska underhålla linjemålningen.

– Politikerna får gärna visa hur man genar, underhåller och fyller i något som inte finns. Det går inte, skriver Josefin Sandqvist i ett mejl.

Anneli Hedberg (S) är ordförande i service- och tekniknämnden och när hon läste frågan på valsajten tog hon reda hon upp hur planeringen ser ut.

– Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte planerat något övergångsställe. Men man jobbar hela tiden med åtgärder för att sänka hastigheterna. Sen kan vi påverka från politiskt håll om vi tycker det är viktigt.

I gång- och cykelplanen, som är ett övergripande inriktningsdokument som godkändes av kommunfullmäktige i augusti 2015, står det hur trafiksäkerhetsarbetet ska se ut.

"Vi ska kartlägga barnens skolvägar och genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder om det behövs. För barns skolvägar är det viktigt med väl upplysta gång- och cykelbanor samt upplysta passager över vägar där barnen rör sig.

Nyhemsskolan har numera barn från förskoleklass upp till årskurs sex. Tidigare har den fungerat som högstadieskola i en period.

– Det finns långsiktiga planer i GC-planen, men det är möjligt att vi får titta närmare på Nyhemsskolan, säger Anneli Hedberg (S).

Hon menar att man tar lite "skola för skola" och att det finns gång- och cykelbana och övergångsställe både vid Västra- och Östra skolan och att det nyligen gjorts åtgärder vid Skogsborg och Sandbäcken. Just nu pågår arbetet vid Kunskapsskolan.

Vid Nyhem finns det hastighetssänkande åtgärder i form av fartgupp och 30-skyltar men Josefin Sandqvist vill gärna se fler trafiksäkerhetsåtgärder och främst ett övergångsställe.

– Jag har åkt runt och tittat på de andra skolorna i tätorten och har inte hittat någon som saknar övergångsställe helt.

Att fler väljer bilen och helst släpper av sina barn så nära entrén som möjligt är ett problem enligt rektorn på Nyhemsskolan, Johanna Flodin Karlsson.

– Alla åtgärder som ökar tryggheten och möjliggör att fler föräldrar och barn går till skolan istället för att ta bilen är välkommet.

[fakta nr="1"]

Politikerna lovar ett övergångsställe vid Nyhem

Kan du lova att Nyhemskolans elever får en säker väg till skolan med övergångsställe som de andra skolorna har?

Sverigedemokraterna - JA

Det totala underhållet av våra gator är eftersatt inklusive linjemålning och uppmärkning av bland annat övergångsställen.

Mica Vemic

Gruppledare SD Katrineholm

Kristdemokraterna - JA

Kommunens ansvar för vägar och övergångsställen på skolor/förskolor m.m. inom tätbebyggt område ska prioriteras. Barnens säkerhet får aldrig undantas! Var säkra övergångar sker beror inte alltid på kommunen utan eget ansvar är viktigt. Barn genar ofta och tar den kortaste vägen. Föräldrar behövs i alla livets situationer.

Joha Frondelius

Gruppledare

Socialdemokraterna - JA

Vi jobbar väldigt aktivt med säkrare trafikmiljöer, även när andra politiker är populister och klagar på insatserna. Är det problem i trafikmiljön kring en skola ska det vara prioriterat att lösa. Skador i trafiken orsakar stort mänskligt lidande och stora kostnader för samhället.

Fredrik Olovsson

Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun

Vänsterpartiet - JA

Det är viktigt med trafiksäkerheten vid våra skolor.

Tony Rosendahl

Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm

Miljöpartiet - JA

Vi vill att man ska kunna ta sig fram säkert i trafiken oavsett var man bor i kommunen. När trafikmiljön upplevs som säker väljer fler att gå eller cykla istället för att ta bilen, vilket är bra för miljön. Vi tycker att det är särskilt viktig att se över den trafikmiljö som barnen möter och göra den så trygg som möjligt, till exempel när det gäller vägen till och från skolan. Vi vill att åtgärder som säkrar oskyddade trafikanter ska prioriteras i det kontinuerliga trafiksäkerhetsarbetet.

Nicklas Adamsson

Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun

Moderaterna - JA

Fortsatt förbättringsarbete på våra gång- och cykelvägar ska givetvis fortsätta. Detta gäller inte minst vägar till och från skolor.

Lars Härnström

Gruppledare

Centerpartiet - JA

Det är viktigt att alla elever har en säker väg till skolan och då ska det givetvis inte vara någon skillnad i vilken skola man går i. Centerpartiet vill också att det sker trafikundervisning på skoltid, så att du och dina klasskamrater bättre vet vad du själv kan göra för att gå och cykla så säkert som möjligt.

Inger Fredriksson

Gruppledare

Liberalerna - JA

Liberalerna prioriterar barn, ungdomar och äldre i Katrineholm, och då är skolan och vägen till och från skolan naturligtvis en viktig del i detta. Vi vill se till att kommunen för en aktiv dialog med skola, föräldragrupper och bussarna för att snabbare identifiera vilka ställen runt skolorna som är riskfyllda och sedan att göra det nödvändiga förbättringsarbetet – det gäller att agera innan något barn skadas.

Jesper Ek

ledamot i kommunfullmäktige