I maj 2017 bildades Ättersta VA-förening för att hitta en gemensam lösning på vatten- och avloppsfrågan. 25 fastigheter är anslutna till föreningen och samtliga har fått sina enskilda avlopp utdömda av Vingåkers kommun. Planen är en ny gemensam VA-anläggning som på sikt ska anslutas till det kommunala nätet och under året som gått har föreningen haft täta kontakter med kommunen och Sörmland vatten.

– Alla träffar vi haft och de godkända minnesanteckningarna bygger på att vi var helt överens. Det varit klart uttalat att Sörmland vatten tar över när det blir ett verksamhetsområde, säger Lars Knapasjö som är en av företrädarna för Ättersta VA-förening.

Nu är läget ett helt annat. I september plockade kommunfullmäktige bort Ättersta ur VA-planens utbyggnadsplan.

– Om Ättersta inte är ett verksamhetsområde riskerar vi att få driften och underhållet av anläggningen för all framtid. Det är en jäkla skillnad mot om vi bara ska bygga själva ledningen, säger Knapasjö.

Beslutet togs för att lugna fastighetsägare som investerat i enskilda avlopp och som var oroliga för att bli tvångsansluta till ett kommunalt nät. Någon dialog med de två VA-föreningarna, som samlar ett 30-tal av 40-talet fastigheter, fördes inte.

– Här ligger en hund begraven eller en hel liten kennel kanske. Någon eller några har fått kommunen att tro att en majoritet av Ätterstas fastighetsägare vill ha egna, enskilda VA-lösningar, men det finns ingen skriftlig eller formell handling som påvisar den påstådda oron. Har man en egen godkänd egen VA-anläggning blir man inte tvångsansluten.

Enligt Lars Knapasjö har man från Sörmland vatten uttryckt stor förvåning över kommunens beslut.

– Antingen är det så att man har tänkt åt helsike fel och klantat till det eller så finns det någon eller några som inte vill att vi ska få kommunalt VA och sätter käppar i hjulet.

För en månad sedan skickade Ättersta VA-förening ett brev till kommunstyrelsen med frågor om vilka konsekvenser beslutet att ta bort Ättersta som prioriteringsområde kommer att få. Svaret har låtit vänta på sig trots upprepade påstötningar och löften om svar från kommunalrådet Anneli Bengtsson (S).

– Det här måste upp till ytan och vi måste veta att vi fortfarande har kommunen och Sörmland vatten med på tåget.

Beslutet om att stryka Ättersta ur VA-plan berodde på oroliga fastighetsägare, men hur många det rör sig om kan ingen svara på.

Kommunalrådet Anneli Bengtsson (S) beklagar att Ättersta VA-förening fått vänta på svar, men säger att det kommer att komma under måndagens styrelsemöte. Hon ser inga problem med beslutet, då kommunens VA-plan på nytt ska revideras under mandatperioden.

– Är det så att vi har fattat fel beslut är det bara att lägga in den i planen igen.

Bengtsson säger att signaler om oroliga fastighetsägare kommer från Österåkers sockenråd. Hur många oroliga det rör sig om kan hon inte svara på. Det kan inte heller sockenrådets ordförande Egil Boräng. Han hänvisar till sockenrådets sekreterare Ing-Marie Frössevi som tog initiativ till ett möte under våren med Anneli Bengtsson, där även Boräng var med.

– Sen var VA-chefen och Peter (red.anm. samhällsbyggnadschefen Peter Grönlund) med, säger Boräng.

Inte heller Ing-Marie Frössevi kan ge besked om hur många som oroats över en eventuell tvångsanslutning till kommunalt VA-nät. Hon refererar till ett brev från Ättersta VA-förening man hade med sig under mötet, där andemeningen var att om man inte gick i förningen med riskerade man att få betala dubbelt.

Frössevi säger att sockenrådet inte kan ta ansvar för beslutet som tog i fullmäktige.

– Sockenrådet har från första början stått för att det är kommunens ansvar att ordna kommunalt vatten- och avlopp. Det här är kommunens ansvar, det ska inte ligga på föreningar när det är ett så stort område och många fastighetsägare.