Det finns såväl ett väljarstöd och ett önskemål om ett sådant kommunstyre bland aktiva företrädare för båda partierna. Det framgick tydligt under valrörelsen, uppger Thomas Selig, ordförande i V Katrineholm.

– Det finns några frågor där vi har en mer progressiv – eller radikal, skulle motståndarna säga – inställning där vi vill gå längre än S. Men vi skulle inte skilja oss ideologiskt särskilt mycket alls.

– Den enda skillnaden är i synen på integration och migration. Där har vi diametralt olika uppfattningar. Men det är egentligen inte en fråga som ligger på kommunens bord, menar Selig.

På måndagen skickade V en förfrågan till S om en koalition. S hade på tisdagsförmiddagen ännu inte återkopplat.

Tillsammans har de två partierna efter valet en knapp fullmäktigemajoritet, 51,5 procent. Förutsättningarna för ett samarbete var snarlika efter valet 2014.

V gjorde då en liknande framstöt, men den gången var flirten obesvarad. S valde att fortsätta sitt samarbete med Moderaterna.

Nu ligger bollen återigen hos S, konstaterar Selig.