I Katrineholm går partiet till val med en dubblerad medlemskader, 60 personer, i ryggen. Det är rekordmånga.

– Vi kommer att göra ett bättre val än förra gången.

Det säger Rue Lindkvist, ett av partiets fyra toppnamn som hoppas få minst lika många mandat i kommunfullmäktige när rösterna räknats. På tisdagen presenterade hon, gruppledaren Tony Rosendahl, Anita Johansson och partiets lokala ordförande Thomas Selig valfrågorna som ska göra framgången möjlig.

V:s lokala valprogram kokar ner till fem kärnområden som utgår från att behoven måste styra hur resurserna används. I Katrineholm fungerar det ofta tvärtom, resonerar Selig.

– Man utgår från de ekonomiska ramarna och knökar först därefter in behoven.

– Vi har underskott inom både vård- och omsorgs- och socialnämnden. Men det är aldrig några problem för majoriteten att hitta pengar till nya rondeller, körsbärsträd och en flashig yta, säger Rosendahl.

V vill sätta medborgarnas behov främst, säger kandidaterna, och göra det utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetstänk. Partiet vill därför inrätta lönekartläggningar i kommunsektorn, avskaffa delade turer och pröva sex timmars arbetsdag i exempelvis hemtjänsten.

Centralt har V avsatt 2,5 miljarder budgetkronor per år till insatser som ska stimulera till bättre arbetsmiljö och ökad jämställdhet i offentlig sektor. Lokalt utgår V från den finansieringsmöjligheten men också från att kommunens resurser måste omfördelas bättre.

V vill öka personaltätheten i äldreomsorgen och ge de äldre större inflytande över sitt boende och hur hemtjänsttiden används. Inom skolområdet vill partiet bland annat stärka insatserna för barn med särskilda behov och slopa kulturskole-avgiften.

– Storleken på plånbok ska inte få avgöra barnens möjlighet att lära sig spela ett instrument, säger Rosendahl.

Det är också en viktig integrationsfråga, menar V som för minskad segregation mellan infödda och nyanlända föreslår bland annat fler mötesplatser och att ett integrationsråd inrättas.

– Det är till sådant, inte till övervakningskameror, som statliga integrationspengar ska gå, säger Selig.