På onsdagens kommunstyrelsemöte fattades beslut om fyra större fastighetsaffärer, där kommunen säljer mark till privata exploatörer. Som tidningen tidigare har kunnat berätta, rör det sig om affärer om sammanlagt nästan 28 miljoner kronor, som ska möjligöra ytterligare 230 nya bostäder i Katrineholm.

En av affärerna rör kvarteret Abborren, där brandstationen i dag ligger. Här vill Tegelstaden bygg AB bygga bostäder i kvarteret när brandstationen flyttats.

Avtalet om exploatering och försäljning godkändes som väntat av kommunstyrelsen. Men alla var inte överens. Vänsterpartiet motsätter sig affären.

Partiets representant Tony Rosendahl har flera invändningar mot hur affären gått till. Bakgrunden till att kommunen kan sälja fastigheten, är att man först köpt den av det kommunala fastighetsbolaget KFAB. Köpeskillingen där var närmare sex miljoner. Nu säljer kommunen samma fastighet för drygt 12 miljoner kronor.

‒Det blir som en sorts utdelning från KFAB till kommunen, säger Tony Rosendahl.

Det hade varit bättre om KFAB fått behålla fastigheten för att själv bygga hyresrätter, eller själva sälja den.

Affären mellan kommunen och KFAB skedde enligt Rosendahl efter att Tegelstaden uttryckt intresse för att förvärva fastigheten, något som Rosendahl också tycker är konstigt.

‒Det är ett märkligt tillvägagångssätt, sammanfattar han sin syn på det hela.

När det gäller de tre övriga avtalen om försäljning och exploatering som kommunstyrelsen hade att ta ställning till rådde full enighet bland politikerna. Det handlar om fastigheter i Laggarhult, Genne och mellan Köpmangatan och Fabriksgatan.