100 ÅR: HÄSTMASSAKER VID SÅGMON

På torsdagens middag inträffade en ohygglig händelse på järnvägslinjen Valla-Katrineholm. En häst blev härvid påkörd av tågen och på det fruktansvärdaste sönderskuren. 

En hästskjuts, tillhörig arrendator Andersson vid Avrad under Eriksbergs gods, skulle taga sig över järnvägsövergången vid banvaktstugan i närheten av Sågmon just som persontåget, som går från Valla kl 2,08, skulle passera. Hästen hade kommit med frambenen mellan spåren, då tåget kom framrusande. Av den starka fart, som det hade, körde det in hela bufferten i djurets framkropp. Skaklarna brötos av och det arma djuret släpade på detta sätt frigjord från åkdonet med ett hundratal meter. När tågpersonal och kördräng kom fram satt djuret ännu spetsad på bufferten. Inälvorna hade runnit ut. Döden torde ha varit ögonblicklig.

Artikelbild

| Kuriren för 50 år sedan: Sten-Berghs med Agneta kallar sig Vingåkersbandet som består av Agneta Henriksson, Håkan Stenberg, Håkan Carlsson, Gunnar Håwi, Tomas Henriksson, Ronny och Conny Stenbergh.

100 ÅR: TYSK UNDERSÅTE AVLADE TRO- OCH HULDHETSED

Tro- och huldhetsed har på torsdagen avlagts inför länsstyrelsen av förre tyske undersåten arkitekten Hugo Grefveberg, Katrineholm.

100 ÅR: RING 203!

Folkskolläraren Gottfrid Aneer i Flen har låtit indraga rikstelefon i sin bostad.

100 ÅR: RYMLING FORTFARANDE PÅ FRI FOT

Ännu i dag är den fånge, som i onsdags lyckades rymma i Flen från sin vaktare, fri trots det energiska efterspaningar ha igångsatts av polismyndigheterna. På torsdagen skulle enligt en uppgift en person varpå fångens signalement stämde, ha varit synlig vid Öja gård invid Flen men åter försvunnit.

Polisman Wallin, som sårades av ett skott vid jakten efter rymmaren, är icke sämre till sitt hälsotillstånd.

50 ÅR: STEN-BERGHS TILL HÄRJEDALEN

Sten-Berghs dansorkester med Agneta Henriksson från Vingåker har försäkrat sig om sitt största engagemang hittills. Under påskhelgen är man kontrakterade att spela i Folkets hus vid Bruksvallarnai Härjedallen. 

– Vi tränar två gånger i veckan på Club Medina, berättar Håkan Stenberg som har spelat tillsammans med Tomas Henriksson ungefär ett och ett halvt år. 

Det närmaste målet för Sten-Berghs orkester är att få spela in en grammofonskiva.