Inför valet skickade Kuriren en enkät via mejl till samtliga ledamöter i kultur- och fritidsnämnden i Vingåker samt kulturnämnden i Katrineholm, för att känna dem på pulsen kring kulturpolitiken efter den gångna mandatperioden.

Av alla tillfrågade i respektive nämnd var det enbart ordförande Cecilia Björk (S) i Katrineholms kulturnämnd och den socialdemokratiska gruppen i kultur- och fritidsnämnden i Vingåker, samt Ewa Callhammar (L), ledamot i kulturnämnden i Katrineholm som svarade. Läs här hur de ser på kulturpolitiken i de båda kommunerna:

Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden i Vingåker, med ordförande Caisa Sävheden Larsson (S) i spetsen:

Artikelbild

Fotbolls-VM på storbildsskärm i Säfstaholms slottspark drog mycket folk och Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden vill satsa mer på aktiviteter i och runt slottet.

Vilka kultursatsningar har varit viktigast den gångna mandatperioden?

– Sommarskoj, då det riktade sig till våra barn och ungdomar, samt beslutet om renoveringen av Sävstaholms slott då det är nödvändigt för att fortsätta med välbesökta aktiviteter i och runt slottet.

Hur vill ert parti bidra till att kulturlivet fortsätter att utvecklas i kommunen?

– Genom att fortsätta att utveckla det vi har börjat på med en bredd och spets på aktiviteter och evenemang. Bredden behövs för att så många som möjligt ska kunna ta del av vårt rika kulturliv och spetsen behövs då många vill gå på kvalitativa evenemang.

Artikelbild

Cecilia Björk (S).

Många föreningar i landets kommuner kämpar med att få publiken att komma och ekonomin att gå ihop. Hur viktigt är det att kommunen stöttar kulturlivet? Räcker stödet som det ser ut i dag?

– Att stötta kulturlivet ekonomiskt ser jag som otroligt viktigt. Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. För att få tillgång till konst och kultur är det önskvärt med ökade resurser till kulturlivet.

Artikelbild

Ewa Callhammar (L).

Tycker ni att kulturskolan ska vara avgiftsfri?

– Kulturskolan i Vingåker ansvarar inte kultur- och fritidsnämnden för, det gör barn- och utbildningsnämnden. Vi tycker kulturskolan ska vara avgiftsfri, detta för att ge alla de elever som vill möjlighet till att delta.

Hur vill ni att kommunen ska satsa på kulturområdet den kommande mandatperioden?

– Ett av kommunens övergripande mål är att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som kännetecknas av såväl professionalism som bredd och integration. Då ser vi att kostnadsfria lovaktiviteter och fri entré till Sävstaholms slott är oerhört viktigt att satsa på.

Caisa Sävheden Larsson, ordförande

Aziz Jaali, ledamot

Monica Granström, ersättare

Lasse Nilsson, ersättare

Kultur och fritidsnämnden i Vingåker

Ewa Callhammar (L), kulturnämnden i Katrineholm:

Vilka kultursatsningar har varit viktigast den gångna mandatperioden?

– Svarta Boxen (teaterlokalen Turbinen i ungkulturhuset Perrongen).

Hur vill du/ditt parti bidra till att kulturlivet fortsätter att utvecklas i Katrineholm?

– Att man fortsätter satsa på musik, dans, teater, med mera.

Många föreningar kämpar för att få publiken att komma och ekonomin att gå ihop. Hur viktigt är det att kommunen stöttar kulturlivet? Räcker stödet som det ser ut i dag?

– Grundprincipen att man ska klara sig själv och det stöd som finns idag är bra.

Tycker du att kulturskolan ska vara avgiftsfri?

– Vi tycker det ska vara som idag.

I och med att Turbinen har invigts – anser du att det därmed är nog med scener för teater och musik i kommunen? Om inte, vad vill du satsa på?

– Ja, i dagsläget är det nog.

Hur vill ditt parti jobba för ökad integration i kultur/nöjeslivet i Katrineholm?

– Alla verksamheter ska vara öppna för alla och vi hoppas att alla föreningar jobbar för integration. Införa ett speciellt bidrag som kan sökas specifikt för ökad integration.

Cecilia Björk (S), ordförande i kulturnämnden, Katrineholm:

Vilka kultursatsningar har varit viktigast den gångna mandatperioden?

– Den största satsningen är Katrineholms nya teater ”Turbinen” i Lokstallet som invigdes i augusti år.

– Många nya offentliga konstverk till exempel i Talltullen, litterära bänkar, lusthus i Sveaparken, muralmålning på Norr och minnesmärket Fogelsta.

– Meröppet har öppnat upp biblioteket Ängeln för bland annat studerande och pendlare. De kan använda lokalerna från kl 06 på morgonen till kl 22 på kvällen. Satsning på barns läsning, ut- och inlåningsapparater finns nu på samtliga bibliotek.

– Succéföreställningen ”Kvinnorna och staden” som bygger på Kerstin Ekmans romansvit om Katrineholm.

Hur vill du/ditt parti bidra till att kulturlivet fortsätter att utvecklas i Katrineholm?

– Vi vill fortsätta satsningen på offentlig konst. Det nya äldreboendet ska berikas med fina utsmyckningar. Nya skolor ska få konst som kan användas i pedagogiskt syfte. Fler muralmålningar ska lysa upp på lämpliga ställen i kommunen. Vi vill fortsätta rusta upp och öppna upp Lokstallsområdet och se en fortsatt stöttning av de oerhört viktiga kulturföreningarna.

Många föreningar kämpar för att få publiken att komma och ekonomin att gå ihop. Hur viktigt är det att kommunen stöttar kulturlivet? Räcker stödet som det ser ut i dag?

– Det är väldigt viktigt att kommunen stöttar föreningslivet både med bidrag och även på andra sätt. Vi lägger redan idag rejält med resurser på föreningar och studieförbund men vi vill se över möjligheterna att ytterligare öka bidragen.

Tycker du att kulturskolan ska vara avgiftsfri?

– Nej, men avgifterna ska vara så låga så att alla som verkligen vill kan delta.

I och med att Turbinen har invigts – anser du att det därmed är nog med scener för teater och musik i kommunen? Om inte, vad vill du satsa på?

– Det är viktigt att hela tiden utveckla möjligheterna för kulturlivet. Teaterlokalen Turbinen rymmer drygt 100 personer i publiken. Tallåsaulan behövs för större produktioner och bör rustas upp med bättre ljud- och ljusanläggningar.

Hur vill du/ditt parti jobba för ökad integration i kultur/nöjeslivet i Katrineholm?

– Vi vill fortsätta med festerna Lyckliga gatorna på Norr och i Nävertorp. Eftermiddagsverksamheten inom Lyckliga gatorna tillsammans med föreningslivet lockar många barn. Det vill vi fortsätta med och dessutom starta verksamhet i Valla.

– Vi vill bjuda in till visningar och samtal för att få många människor att upptäcka nya kulturområden. Kulturhuset Ängeln är en mötesplats som kan utvecklas ännu mer för att åstadkomma integration.