Kvinnan har fått sjukersättning sedan 2008 och fram till och med januari 2017. Men samtidigt har hon arbetat mer än halvtid sedan i februari 2012.

Detta gör att hon nu tvingas betala tillbaka över 270000 kronor, enligt ett beslut från Försäkringskassan.

Kvinnan ska ha meddelat kassan att hon är olycklig över det inträffade, att det bara blivit så av misstag och att hon inte haft för avsikt att försöka lura till sig pengar. Hon har också förklarat att det blir svårt för henne att betala tillbaka, och skriver att hon tycker att kassan inte borde ha låtit det gå en så lång tid, innan de felaktiga utbetalningarna uppmärksammades.

Att hon arbetat så mycket som hon gjort, ska enligt vad kvinnan själv uppgett till Försäkringskassan bero på att hon ställt upp när ingen annan på arbetsplatsen kunde, trots att hon egentligen inte orkat eller velat.

Försäkringskassan anser dock inte att det finns några skäl, som gör att kvinnan kan slippa betala tillbaka de pengar hon fått för mycket.

Kassan skriver i sitt beslut, att sjukersättning ges till den som anses ha stadigvarande nedsatt arbetsförmåga. Om arbetsförmågan inte längre är nedsatt och om personens förmåga att försörja sig själv genom arbete förbättras, ska ersättningen dras in eller minskas.

Några särskilda skäl att kvinnan ska slippa betala tillbaka finns inte, enligt Försäkringskassan. Kvinnan har själv varit "en bidragande faktor" till de felaktiga utbetalningarna, skriver kassan i sitt beslut. Det faktum att det rör sig om ett högt belopp är inte heller skäl för befrielse från återbetalningskravet, enligt Försäkringskassan.