Under 1990-talet infördes LSS-lagstiftningen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den som har rätt till mer än 20 timmars hjälp i veckan får stödet från staten, är timmarna färre är det kommunen som går in.

Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär att tid för förberedelser och väntetider inte längre räknas in i behoven. Det är bara den aktiva assistansen som räknas, inte om assistenten väntar på att den LSS-berättigade ska behöva hjälp, till exempel under biobesök, sammanträden eller träningsaktiviteter.

Johan Klinthammar i Mogetorp är aktiv RBU, riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga, och har själv en son på tolv år som är beroende av assistans. Han är heligt förbannad på regeringens sätt att hantera LSS.

‒Regeringen har makt och möjlighet att stoppa Försäkringskassan från att ompröva beslutade ärenden som en följd av de domar som har kommit, men man väljer att blunda och stoppa huvudet i sanden. Många var glada när S tog makten för vi trodde att LSS-åtstramningarna skulle minska, men det blev precis tvärtom. Det är enormt frustrerande för oss som har assistans att ansvariga politiker duckar och inte ställer upp i debatter, säger han.

Den aktuella domen om aktiv assistans kan innebära att uppemot 6000 personer kan få färre assistanstimmar.

‒Rädslan, ilskan och frustrationen är stor hos alla som är beroende av assistans, men även de som jobbar som assistenter är oroade då deras jobbmöjligheter kommer att minska. Många kommer att förlora sina jobb.

För att åskådliggöra problematiken har Johan Klinthammar i ett FB-inlägg, som har fått stor spridning, förklarat hur det skulle fungera om samma regel skulle gälla för föräldrar som vabbar med sina sjuka barn.

"Lek med tanken att ditt barn har magsjuka. Försäkringskassan kommer hem till er för att se och ta tid hur ofta ditt barn kräks. Säg att barnet kräks åtta gånger på ett dygn. Det tar cirka tio minuter att ta hand om det. Ditt barn bajsar också fyra gånger. Det tar dig också 10 minuter per gång. Efter 3 till 6 månader kontaktar Försäkringskassan dig och meddelar att du inte får vabba hela dagen. Endast 1/4 dag" skrev han bland annat i inlägget.

‒Jag gjorde inlägget för att vanliga människor ska förstå. Man sitter i sin lilla bubbla, men vem som helst kan plötsligt behöva assistans om en familjemedlem drabbas av en stroke eller om man kliver ut i gatan och blir påkörd.