Klimatet, både i samhället och i politiken har blivit hårdare sedan Tony Rosendahl blev aktiv inom politiken 2006. Han tycker sig se en förskjutning i det politiska klimatet, högerut.

– Det är mer tillåtet i dag, upplever jag, att komma med extrema åsikter. Det har skett en förflyttning och det hänger ihop med en utveckling att folkvalda blir mer utsatta i dag, säger han.

Tony Rosendahl ser också att sociala medier har gjort att många har fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och nå en mycket större publik än tidigare.

– De som drivs av hat har fått nya plattformar.

Det var för några år sedan som det började ringa på hans telefon. Samtal från hemliga nummer där personen i andra änden inte vill uppge sin identitet.

– Personen börjar ställa frågor, låta allt mer aggressiv och hotfull. Man talar först om att man är en bekymrad medborgare, det är alltid samma sak, och säger att man vill prata om vår politik. Men ganska snart handlar den enda fråga om vad vi gör åt invandringen och personen försöker snärja in en i en diskussion för att sedan klippa samtalet och lägga ut det på nätet.

– Visst är det obehagligt, det får en att tänka på hur långt människor kan gå, säger Tony Rosendahl.

Men han tycker ändå att han har drabbats lindrigt. Han tror också att han som man har det lättare än kvinnor inom politiken.

– Många män drivs av hat mot kvinnor och framförallt mot kvinnliga politiker. Det är en större hotbild mot kvinnor upplever jag. Jag är inte orolig för min egen person egentligen. Det finns andra som råkat ut för betydligt värre saker och kanske slutat twittra eller lagt ner sitt Facebookkonto.

Tony Rosendahl berättar att det har cirkulerat en bild på honom och på partiets ordförande Thomas Selig på sociala medier, med texten: "De här kommunisterna vill avskaffa demokratin".

– Det är också en form av underförstått hot, säger han.

Vid något tillfälle har han också blivit kontaktad av en högerextrem nättidning och under förra valrörelsen stod han i sin valstuga när en person som skällde på honom blev mer och mer aggressiv och började bete sig hotfullt.

– Då tog jag upp telefonen och frågade rakt ut, hotar du mig? Och sa: då kommer jag ringa polisen. Då backade personen.

Tony Rosendahl har även fått anonyma brev skickade till sig med bild på Stalin och en artikel om hans brott. Men trots allt försöker han att inte låta sig påverkas.

– Jag tänker inte låta sådana personer tysta mig eller få mig att backa. Det är så pass viktigt att man får fortsätta sitt politiska engagemang, det är en demokratisk fråga. Något som jag däremot tänker på är att inte dela bilder på min familj, just på grund av att jag inte vill att de ska tas och användas på nätet.

Rädsla känner han inte, däremot har han som princip att aldrig svara på samtal från hemliga nummer och aldrig gå in i diskussioner med människor som inte kan stå för sin åsikt med namn.

Och han tycker att samhället släpar efter i sin förståelse av vilket genomslag sociala medier fått och hur lätt det är i dag att dra i gång ett drev mot någon.

– Där kan jag tycka att det inte sjunkit in riktigt än och att det borde styras mer, både på kommunal och på statlig nivå, hur man bättre kan stötta folkvalda om de råkar ut för någonting. Det kan ju vara väldigt psykiskt påfrestande. Polisen har också en roll att faktiskt ta de anmälningar som görs på allvar, säger Tony Rosendahl.