I år är det sjön Yngarens i Björkvik tur att uppmärksammas särskilt under vattenveckan, som anordnas av Länsstyrelsen i Sörmland och flera kommuner. Vid Yngaren ska det bli en rad aktiviteter med fokus på vatten och livet i vattnet.

‒Syftet är att lyfta vattnets värde och skapa förståelse för att vatten har många olika användningsområden. Just i år har vatten varit ganska mycket i fokus, eftersom det har varit lågt grundvatten, säger Jenny Herbertsson, miljöinspektör vid Katrineholms kommun.

Vattenveckan i Södermanland inleddes i lördags vid Brandholmens reningsverk i Nyköping, och landshövdingen Liselott Hagberg närvarade.

Vid Yngaren på lördag kommer Karolina Wetterblad, vd vid Nyköpings och Oxelösunds Vattenverksförbund att berätta om hur Yngaren såg ut 1950 och hur den fungerar i dag som vattentäkt.

I en annan programpunkt berättar fiskaren och sjökaptenen Ingemar Nilsson om sjöns fiskar. Dessutom får man kika ner under ytan i sjön med hjälp av vattenkikare.

‒Många ser säkert sjön och tycker den är vacker, men att få veta mer om vilka kryp och filurer som lever där kan vara spännande. Det tyckte framförallt barnen var roligt förra året. Nu har vi Stefan Lundberg, som är biolog och expert med oss, säger Jenny Herbertsson.