Kommunens köp av två vattenkraftverk längs Vingåkersån har väckt frågor och debatt, något som tidningen kunde rapportera om för drygt en vecka sedan.

Än så länge har kraftverken inte kunna producera någon el i kommunal regi. Orsaken är, enligt Lars Ingebrigtsen, att vattenståndet varit lågt under 2018.

I samband med kommunens köp av kraftverken, övertog man även den damm som finns mellan Högsjön och Vingåkersån som reglerar vattenståndet i sjön. Och därmed fick kommunen också ärva en rättslig konflikt med markägare i området, som klagat på att deras mark blivit översvämmad.

Länsstyrelsen inledde redan för flera år sedan ett tillsynsärende, efter att markägare anmält att vattennivån i Högsjön har varit för hög, så att vatten forsat in på deras marker. Länsstyrelsen tog del av underlag från vattenkraftföretaget, men avslutade därefter ärendet utan att kräva några åtgärder.

Fallet har överklagats först till mark- och miljödomstolen och därefter till mark- och miljööverdomstolen. Till sist hamnade det åter på länsstyrelsen bord.

I december 2017 riktade länsstyrelsen ett krav till Vingåker kraft om att ansöka om tillstånd för dammverksamheten. Senast den 1 augusti ska detta ske.

Men som tidningen rapporterat, ser Vingåkers kommun inte ut att kunna komma in med sin ansökan i tid. Det är ett komplicerat förfarande, enligt Lars Ingebrigtsen.

Frågan är också om tillståndsprocessen kommer att påverka vattennivån och därmed markägarna. Enligt Ingebrigtsen är svaret på den frågan nej.

– Det är fastställt vad vattennivån ska vara, och vi håller oss inom de ramarna, säger han.

Hans uppfattning är att det inte finns någon konflikt mellan markägarna och kommunen. Frågan om vattennivåerna ska redan ha klarats ut.

– Vi tittar framåt nu, säger Ingebrigtsen.

Även under 2018 har vattennivån i Högsjön hållits i likhet med tidigare år, trots torkan. Att tappa mer vatten ut i Vingåkersån och därmed kunna driva kraftverken var dock inte aktuellt, enligt Ingebrigtsen. Då hade man riskerat att vattennivån i sjön blev för låg, enligt honom.