­– Jag vill vara med och bygga en organisation som inte är sårbar, säger han.

Krisberedskap, säkerhetsskydd, civilt försvar, arbetsskydd och brandskydd samt den brottsförebyggande verksamheten, de områdena – som ofta går i varandra – ser Tobias Plantin som de viktigaste uppgifterna i det nya jobbet.

Han har tidigare arbetat med restvärde i försäkringsbranschen och han har sysslat med utbildning och handledning inom säkerhet och brandskyddsfrågor. Men första jobbet efter Ellwynskas omvårdnadsprogram var som skötare på Karsudden.

­– Så hörde Försvarsmakten av sig och jag skulle mönstra. De pekade norrut, Arvidsjaur i 15 månader. Jag kände väl "njaaa" och såg att jag kunde göra civilplikt vid räddningstjänsten i stället.

Tobias Plantin utbildade sig till brandman och fick snart jobb inom VSR, Västra Sörmlands räddningstjänst.

– Jag har alltid haft intresse för människor, att kunna stötta i jobbiga situationer.

Inom VSR jobbade han bland annat med utbildning och med det förebyggande arbetet, tills han 2010 kände att han ville vidare, först till försäkringsbranschen och sedan till kommunen. De senaste åren har han jobbat som brand- och säkerhetssamordnare inom vård- och omsorgsförvaltningen, men sedan utfört det arbetet inom fler förvaltningar.

­– Mer eller mindre i alla, faktiskt. Jag har byggt ganska bra kunskaper om hur kommunen fungerar.