Tidningens läsare har mött synskadade Oliwer förut. Oftast har det handlat om slalom, ett stort intresse för hela familjen Rönnelin. När vi träffas laddar de inför helgens sportlovscup i hemmabacken Båsenberga.

För ett år sedan mötte vi Oliwer i ett helt annat sammanhang. Då gällde det kommunens beslut att ta bort trafikljus med knatterljud, eftersom det anses ge gående falsk säkerhet. Men för Oliwer Rönnelin är det helt avgörande för tryggheten att kunna höra det han inte kan se.

‒Nu känns det osäkert. Det har blivit så att jag gått hem direkt från skolan i stället för att gå till kompisar, säger han.

Artikelbild

Oliwer Rönnelin i nedanför skidbacken.

En egen ledsagare skulle lösa mycket. Men som ung synskadad har inte Oliwer någon större möjlighet att beviljas en ledsagare av Katrineholms kommun.

‒Det är inte så vanligt att synskadade har det stödet. Många prövningar i domstol visar att synskadade inte har rätt till ledsagare, säger Andreas Karlsson, förste handläggare på kommunens handikappomsorg.

Samtidigt understryker han att det inte finns några generella regler.

‒Det är alltid den individuella prövningen som avgör.

Artikelbild

Oliwer Rönnelin och pappa Andreas Rönnelin

Oliwers pappa Andreas Rönnelin har många gånger slagits av det orättvisa i dagens system, där det är kommunerna som beslutar om ledsagarservice.

‒Vi reser mycket till tävlingar och läger och vet hur stora skillnader det är mellan olika kommuner. Östersund till exempel har väldigt bra ledsagarservice för unga synskadade.

Artikelbild

Oliwer Rönnelin, 15, kämpar för att få en ledsagare

Andreas Rönnelin tycker inte att bostadsorten ska ha betydelse när det gäller vem som ska få stöd.

‒Det borde vara samma regler över hela landet.

Det tycker även riksförbundet Unga med synnedsättning.

‒Vi kommer att driva den frågan i valrörelsen, säger förbundets ordförande Linus Forsberg.

Som ett delmål driver förbundet frågan om rätten till medflyttande av stödinsatser.

‒Den som beviljats ledsagare i sin hemkommun bör kunna ha rätt till samma insats om man tillfälligt befinner sig i en annan del av landet, säger Linus Forsberg.

Oliwer Rönnelin drömmer om en annan typ av ledsagare.

‒Det är min högsta önskan att få en ledarhund. Men det dröjer några år eftersom man måste vara 18 år för att komma i fråga, säger han.

Förtydligande: Av reportaget ovan framgår att det är svårt för synskadade att få rätt till ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det ska tilläggas att det i de fallen också finns möjlighet för synskadade att söka ledsagarservice enligt Socialtjänstlagen, SOL. Skillnaden är att ledsagarservice enligt SOL till skillnad mot den som beviljas med stöd av LSS är belagd med en egenavgift.