När värmen kommer ökar antalet vattenolyckor och under maj månad drunknade 21 personer i Sverige. Räddningschef Mattias Gårdholt säger att västra Sörmlands räddningstjänst har haft få drunkningar och tillbud vid vatten, men att man arbetar aktivt för att förebygga olyckor vid vatten.

Om man upptäcker att någon verkar ha förlorat kontrollen i vattnet gäller det att larma SOS och agera blixtsnabbt.

– Drunkningar är speciella på så vis att de inte syns. Många tror att den som är på väg att drunkna skriker och viftar, men så är det inte. Om man ser en person som knappt har huvudet över vattenytan är det dags att agera direkt. Hellre det än att man förlorar dyrbara sekunder och personen försvinner under ytan, säger Mattias Börjesson som är ställföreträdande styrkeledare inom västra Sörmlands räddningstjänst

Artikelbild

Viktigt att tänka på när man ger sig ut i vattnet är att ta med sig något att ha emellan sig och personen som är i nöd.

– Ta med en livboj eller till exempel en luftmadrass. Det är viktigt med något som flyter som man kan hålla i för en person som har panik är stark och handlar inte rationellt. Risken är stor att man själv blir neddragen av den man försöker rädda, berättar Mattias Börjesson.

Drunkning är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 0 – 6 år enligt MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tar man med sig barn till stranden är det fullt fokus som gäller betonar Gårdholt och Börjesson.

– Det gäller att ha full koll hela tiden. Sitter man på stranden och tittar på mobilen har man inte koll. Det har hänt att jag har sagt till föräldrar när jag själv är och badar och det är riktigt illa, säger Mattias Börjesson.

– Man ska vara på armslängds avstånd från ett barn i vatten, inflikar Mattias Gårdholt.

Även de pooler som dyker upp i trädgårdarna så här års kan utgöra en fara för små barn. Det är lagstadgad att såväl fasta som flyttbara pooler ska ha ordentliga säkerhetsskydd för att förhindra barnolycksfall.

– Små barn kan inte avgöra vad som är upp och ner i vattnet och kan drunkna även där vattnet inte är djupt, betonar Mattias Gårdholt.

En grupp som är överrepresenterad i drunkningsstatistiken är män som har druckit alkohol.

– Män överskattar ofta sin förmåga och tror att de klarar att simma längre än de faktiskt kan. Det finns siffror på att det är fler hundar än män som bär flytväst till sjöss, konstaterar Mattias Börjesson.