Internationella Engelska skolan och Rosengårdsskolan i Malmö lyfts också fram under torsdagens utfrågning.

Inbjudan var adresserad till rektor Magdalena Norin. Men eftersom hon är sjuk åker Susanna Silow i hennes ställe. Susanna Silow är lärare i svenska och SO på skolan. Hon leder dessutom Läslyftprojektet.

‒Jag ska berätta om vårt likabehandlingsarbete, om vårt arbete med normkritik och om vårt arbete mot skojbråk, hur de hänger ihop och hur det påverkar studiero och studieresultat, säger hon.

Under de tre år som Järvenskolan Tallås har arbetat med detta har man märkt en klar förbättring.

‒Vi har sett att det har blivit lugnare i korridorerna, vilket också följer med in i klassrummen. Men vi har också sett att studieresultatet har ökat, framför allt pojkarnas, säger Susanna Silow.

Hon ser fram emot dagen hos utbildningsutskottet.

‒Det är naturligtvis jätteroligt att få så mycket uppmärksamhet. Samtidigt är det här något som vi som lärare och skolor ska jobba med, så man borde kunna höra av sig till vilken skola som helst i Sverige för att kunna höra någon prata om det här.

Dagen inleds av utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S).

Förmiddagen bjuder därefter på två paneldebatter, dels ur lärarnas, dels ur elevernas perspektiv. Vidare ska de medverkade få ta del av ett par forskningsresultat. De goda exemplen avslutar förmiddagen. Varje talare har sju minuter till sitt förfogande.

Den öppna utfrågningen sänds på SVT2.