Det var i mitten av november som samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde en kontroll av pizzerian. Då påträffades borrmaskinen med blandarstav.

Enligt miljöinspektörens beslut ska pizzerian endast använda köksutrustning som är godkänd för kontakt med livsmedel. Borrmaskinen med blandarstav ska bort.

– Den är olämplig så vitt vi kan bedöma, säger Eva Frykman, miljöchef.

Alternativt ska pizzerian skicka in handlingar som redovisar att blandarstaven är godkänd för kontakt med livsmedel.

– Att färgen lossnar är dock inte okej, även om den skulle vara godkänd, fortsätter miljöchefen.

Pizzerian har nu fått ett föreläggande. Bristerna ska vara åtgärdade senast den 12 december.

Hur allvarligt ser ni på det här?

– Om det skulle vara väldigt allvarligt hade vi förbjudit verksamhet här, säger Eva Frykman.

Trasiga tätningslister under arbetsbänken måste också åtgärdas på pizzerian.