En majoritet i kommunstyrelsen vill att hela Katrineholms kommun undantas från den så kallade Ebo-lagen. Men oppositionen är kritisk, och menar att detta strider mot intentionerna i lagstiftningen.

Ebo-lagen gör det möjligt för asylsökande att själva ordna sin bostad, och att därigenom bosätta sig var de vill i landet. Men som tidningen har berättat tidigare, finns nu möjlighet att undanta särskilt utsatta områden från detta. De asylsökande som ändå väljer att bosätta sig i ett område som omfattas av undantagen, går miste om bidrag.

Den styrande majoriteten i Katrineholm, Socialdemokraterna och Moderaterna, driver linjen att hela kommunen ska undantas. Till stöd för detta har de låtit ta fram statistik över bland annat arbetslöshet, utbildningsnivå och ekonomiskt bistånd. Statistiken ska visa att kommunen som helhet har stora utmaningar: den sociala utsattheten "sticker ut" jämfört med andra kommuner, enligt kommunledningsförvaltningen.

Men stora delar av oppositionen är fortsatt kritisk till förslaget att hela kommunen ska undantas från Ebo. Att göra detta vore inte en korrekt tolkning av lagen, enligt oppositionsrådet Inger Fredriksson (C) som får stöd av V, L och MP. Enligt dem är tanken med lagen att endast vissa, strikt definierade områden ska kunna undantas.

Innan kommunen kan göra en anmälan om undantag från Ebo-lagen, måste kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.