Under en tid har planerandet och projekterandet av två nya fastigheter i Forssjö pågått. Nu är byggandet i gång och vid byggstarten närvarade förutom de som påbörjar grundarbetet även Pär Knutsson från Sjötorps bygg, som ska bygga husen, samt Caroline Bonde som är byggherre.

Det ena huset med åtta lägenheter kommer att ligga utmed landsvägen med en fantastisk utsikt över badplatsen och sjön. Huset kommer att förses med solceller på taket. Det andra huset, med fyra lägenheter, kommer att ligga i vinkel med det första.

– Jag tyckte det var rätt läge att bygga nu, kommunen växer och det är stor efterfrågan på hyresrätter. Vi äger sedan tidigare två grannhus med hyreslägenheter och tomten var sedan tidigare detaljplanerad för hus, berättar Caroline Bonde.

När blir lägenheterna inflyttningsklara?

– Det är planerat till tidig försommar nästa år.

För ändamålet är ett nytt fastighetsbolag bildat som ska bygga och förvalta husen, Ericsberg Forssjö fastighets AB.

– Det är lite för att underlätta kommande arvsskiften om 20-30 år som vi delar upp verksamheten, men det är Aktiebolaget Ericsbergs säteri som är moderbolag, säger Bonde.

De nya husen kommer att förtäta samhället vid skolan en del. I dag består verksamheten i bolaget av skogs- och jordbruk, jakt samt uthyrning av fastigheter.

Det är inte främmande verksamhet företaget ger sig in i utan det finns en mångårig tradition där hus och lägenheter har hyrts ut.

– Tidigare under dagen skrevs dessutom ett samverkansavtal under mellan Sjötorps och oss. Det gäller det så kallade Ragnars gärde vilket kommer att bli nästa projekt. Där kommer att byggas ett 70-tal villatomter och bostadsrätter, säger Caroline Bonde.

Att Ericsberg vågar satsa i Forssjö beror inte bara på att det är stor efterfrågan på boenden utan även att kommunen satsar på förskolan och skolan i samhället. Helheten gör att det kommer att bli attraktivt att bo på orten.