Inför höstens val frågade alla tidningar i koncernen Mittmedia sina lokala politiker, över 2 600 i mellersta Sverige, om de utsatts för hat eller hot. Nästan en tredjedel av de 1 500 som svarade uppger att de drabbats – och var sjunde undvek att ta offentlig ställning i känsliga frågor för att undvika hat eller hot.

Brå gjorde en liknande undersökning förra året. Där uppgav 25 procent av de förtroendevalda att de har utsatts för trakasserier, hot och/eller våld. Riksdagsledamöter var i den undersökningen betydligt mer drabbade än kommun- och landstingspolitiker. Men hatet och hoten finns här också.

"Det finns ett klimat i dag där man försöker påverka, inte genom argumentation utan genom hot och våld. Fler hoppar av och hot och våld har ökat i statistiken. I den statistiken är jag inte undantagen", berättade en lokalpolitiker i Nyköping i Södermanlands-Nyheter för en tid sedan.

"De vill skrämma mig så att jag ska tystna", sa en annan lokalpolitiker.

Hur ser hotet och hatet mot de folkvalda i Sörmland ut?

Nu gör tidningarna Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren en egen undersökning. Vi har skickat ut 490 enkäter, som kan besvaras anonymt, till alla politiker i Sörmland. För att kunna få en fullständig bild av hur situationen i Sörmland ser ut måste vi få svar. Och vi vädjar till dig som sörmländsk förtroendevald att svara.

Vi behöver och ska synliggöra hatet

Vi vill veta om politiker i våra kommuner och landsting hotas. För hot och hat är ett problem för vår demokrati. Hot och hat skrämmer och riskerar att få politiker att tystna och vika från sina uppdrag.

Den absoluta majoriteten av våra lokala politiker arbetar ideellt. Har vi inga som vill engagera sig politiskt har vi heller inga förtroendevalda som representerar vår folkvilja. Hur gör vi då?

Det är viktigt att vi alla förstår vilken utsatt roll de förtroendevalda har. Och vi måste ge våra förtroendevalda vårt stöd, oavsett vilket parti de företräder. Stöd för att de orkar, stöd för att de vill ägna så mycket tid och engagemang åt lokala politiska frågor. Stöd för att de för vår talan och representerar dig och mig i samhällsbygget.

Vi chefredaktörer och ansvariga utgivare på Sörmlands Medias titlar gör därför gemensam sak för att belysa situationen. Det är vår fullständiga övertygelse att vi behöver och ska synliggöra hatet. Det skapar en medvetenhet kring frågan även hos dem som inte är politiskt engagerade.

Ser det lika illa ut i Sörmland som i Mittmediatidningarnas spridningsområde kanske vi tillsammans kan se till att samtalstonen i den offentliga debatten blir mer sansad.

Då kanske våra folkvalda orkar stå emot. Det behöver vår demokrati.