Nyhetsbyrån Siren presenterade på onsdagen ny statistik från SCB om var risken för ohälsa i Sverige är som störst.

Undersökningen bygger på enkätunderlag från distriktsläkare som angett hur många personer som söker vård och deras livsomständigheter. Faktorer som mäts är arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Statistiken påverkas också av om personen är ensamstående förälder, utlandsfödd, över 65 år och ensamstående, nyinflyttade eller barn yngre än 5 år.

– Det här är ingen nyhet, säger Monica Johansson (s), Landstinget Sörmland.

Inom Sörmlands län kommer Katrineholms kommun på tredje plats för risk för ohälsa, näst efter Eskilstuna och Flen.

– I dessa kommuner finns en högre andel personer som arbetar inom tung industri, fler rökare och fler nyinflyttade, säger Monica Johansson.

Sörmlands landsting satsar på familjecentraler, stöd för ensamstående, barnavårdcentraler och stöd för att sluta röka.

– Vi behöver fler arbetstillfällen och sporra gymnasieelever till högre utbildning. Det finns fler saker vi behöver göra och samarbetet mellan landsting, stat och kommun är mycket viktigt. Det finns inte bara en lösning på problemet, säger Monica Johansson.

På riksnivå kommer Katrineholms kommun på 14:e plats.

Bland de kommuner som har lägst risk för ohälsa är Lomma, Vellinge, Härryda, Ekerö och Kungsbacka.