Grundskolor och gymnasium i Katrineholms kommun hade terminsavslutning den 15 juni och eleverna fick då sommarlov. I vanliga fall skulle lovet fortsätta fram till den 24 augusti, men i år infaller terminsstarten en vecka tidigare än vanligt. Eleverna börjar redan på onsdag den 15 augusti, knappa nio veckor efter avslutningen. Katrineholms kommuns biträdande förvaltningschef, Jörgen Rüdeberg, berättar varför lovet är kortare än vanligt.

– Skolorna börjar en vecka tidigare med anledning att anpassa oss till en mer naturlig terminsbrytning kring jul. Det är väldigt viktigt att terminerna är lika långa och då måste vi börja en vecka tidigare i år för att få in de timmarna vi garanterar inom varje ämne, säger han.

Förut låg terminsbytet från hösttermin till vårtermin i samband med jullovet. Men modellen byttes för några år sedan och terminsbytet inträffade i stället i mitten av januari. Nu går skolan tillbaka till den gamla modellen för att underlätta det administrativa arbetet.

Artikelbild

Katrineholms kommuns biträdande förvaltningschef, Jörgen Rüdeberg, berättar varför lovet är kortare än vanligt.

– Att ha terminsbrytning i januari blev för stressigt rent administrativt eftersom skolan då redan var i full gång. Nu kan vi i stället använda en del av jullovet till att hinna få alla bitar på plats, säger Jörgen Rüdeberg.

I och med att skolan börjar tidigare i år kommer sommarlovet nästa år infalla en vecka tidigare än vanligt, men det betyder inte att nästa års lov blir längre.

– Nästa år blir det tio veckors sommarlov som vanligt. Vi har varit ute i god tid och bestämde detta redan i höstas. Det är viktigt att vi är tydliga med sånt då många föräldrar vill planera sin semester. Ingen har verkat missnöjd utan det föll sig som det mest naturliga, säger Jörgen Rüdeberg.

I Vingåkers kommun infaller terminsavslut för höstterminen den 21 december vid julavslutningen och har gjort det sedan länge. I år blev dock sommarlovet kortare även för Vingåkerseleverna. Med skolavslutningen den 15 juni och terminsstart den 15 augusti, fick de som i Katrineholms kommun knappa nio veckor.

– Vi har inte ändrat på någonting vad gäller terminsuppdelnning. Det är som vanligt. Vi hade ett lite kortare sommarlov i år men nästa år infaller sommarlovet runt den 5 juni, så då blir sommarlovet längre, säger barn- och utbildningschef i Vingåkers kommun, Anders Danielsson.