– Jag tror på det här. Det ger möjligheter till ökad livskvalitet för många av våra äldre medborgare.

Det säger Ulrica Truedsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, om lagändringen. Riksdagsbeslutet väntas i maj men Truedsson har redan gett sin förvaltning uppdraget att ta fram nya riktlinjer för Katrineholms hemtjänst.

Dessa ska efter beslut av nämnden vid junimötet kunna börja gälla från den 1 juli. De omfattar insatser inom såväl kommunal hemtjänst som av privata utförare.

– Lagändringen gör det möjligt att på ett enkelt sätt få hjälp utan att kommunen först ska behöva göra en fullskalig behovsutredning.

Förändringen är tänkt att stärka självbestämmandet och delaktigheten för de äldre som vill bo kvar i det egna hemmet men behöver hjälp i sin vardag. I dag gör vård- och omsorgsförvaltningen i varje enskilt fall en behovsprövning utifrån gällande socialtjänstlag.

Det tar utredningsresurser i anspråk, kan ta flera veckor och uppfattas enligt Truedsson av många äldre som onödigt byråkratiskt.

Lagändringen innebär att den som önskar hemtjänst ges rätt till vissa insatser med åldern som utgångspunkt. Åldersgränserna får kommunerna bestämma själva.

Beslutsunderlaget till vård- och omsorgsnämnden ska enligt Truedsson föreslå att den som fyllt 67 år ska ha rätt till trygghetslarm och matdistribution utan behovsprövning. Samma premiss ska gälla för den som fyllt 70 och önskar hjälp med service som tvättning, städning och matlagning. Från 75 år ska det dessutom kunna ges omvårdnadsinsatser utan behovsprövning.

– Det blir enklare och lättare och därmed tryggare.

Enligt Ulrica Truedsson har Katrineholm liksom många andra kommuner länge efterfrågat en förenklad modell för mer lättillgängliga hjälpinsatser. När Linköpings kommun erbjöd hemtjänstinsatser utan behovsprövning till personer över 75 år hakade flera andra kommuner på.

Andra vågade liksom Katrineholm inte gå den vägen på grund av det osäkra rättsläget. Linköpings agerande dömdes ut av flera rättsliga instanser och hotades med miljonvite. Nu står dock Linköpingsexemplet modell för lagändringen, som väntas få ett brett beslutsstöd i riksdagen.