25 rektorer och fyra av bildningsförvaltningens chefer åkte i torsdags till London, för att delta i vad som beskrivs som världens största mötesplats för it och lärande.

Bildningsförvaltningen förklarar att resan är en viktig del av kommunens arbete med digitaliseringen av skolan. Tillgången på datorer är mycket god i Katrineholms skolor, liksom på många andra håll i landet, där varje elev har sin egen digitala enhet. Men det gäller att använda tekniken rätt också, understryker Elsemarie Hallqvist, verksamhetschef på bildningsförvaltningen. Enligt henne riskerar svenska skolor att hamna på efterkälken i digitaliseringen.

‒Sverige har tappat placeringar i flera rankningar.

Detta har skett samtidigt som det är sagt att svensk skola ska bli ledande på området och digitaliseringen kommer att få en större roll i läro- och kursplanerna från och med sommaren.

Den snabba utvecklingen på teknikens område gör det svårt eller omöjligt att veta vilka utmaningar som möter eleverna, när de gått ut skolan och ut i arbetslivet. En viktig del för skolan blir då att rusta eleverna för denna föränderliga värld, framhåller Hallqvist.

‒Eleverna måste vara förberedda på en framtid där vi inte ens vet hur den ser ut om fem år.

I arbetet med digitaliseringen har rektorerna en avgörande roll, enligt förvaltningen.

Under resan ska skolledarna bland annat under en dag besöka skolor. De övriga dagarna ägnas åt mässan.

Kostnaden för resan beräknas till 15 000 kronor per person, det vill säga till cirka 360 000 kronor sammanlagt.