Det var på fredagskvällen som larm kom från en person, som noterade att vit och gulgrå rök steg upp i luften. Larmet rörde ett skogsområde i närheten av Åsbo, cirka två kilometer från sjön Öljaren.

Området, ett skogshygge, som elden hade tagit sig i, var inledningsvis 100 gånger 100 meter, och hotade att sprida sig till omgivande skog.

Terrängen var otillgänglig och brandmännen hade en lång sträcka att dra slang.

Räddningstjänsten uppgav vidare att förhållandena i form av vindriktningen var gynnsam, men räknade ändå med att släckningsarbetet skulle pågå i fyra timmar.

– Vi börjar få grepp på branden, sade Stefan Hagdahl, inre befäl för räddningstjänsten, kring 22-tiden.