Just nu pågår geologiska undersökningar vid SKF mekans västra fabriksområde i Katrineholm. Anledningen är en förstudie om en möjlig framtida flytt av gjuteriet.

– Det här är ett initiativ från ledningen i Katrineholm, säger Bengt Jacobsson, vice vd och fabrikschef för SKF mekan.

Bakgrunden är att det befintliga gjuteriet på det östra området börjar bli gammalt.

– Det är en gammal fabriksmiljö, där det är svårt att få till effektiva flöden, säger Jacobsson.

Han framhåller att SKF ständigt arbetar med effektiviseringar för att hålla jämna steg i konkurrensen på den globala marknad där koncernen verkar.

Om det verkligen kommer att bli ett nytt gjuteri på ny plats i Katrineholm är dock än så länge oklart.

– Vi är i ett tidigt skede och inga beslut är tagna, understryker Bengt Jacobsson.

Han framhåller också att ett eventuellt investeringsbeslut inte fattas lokalt i Katrineholm, utan av koncernledningen.