Det hörs att Jimmy Thunlind är en bekant person då företagsledningen på SKF Mekan AB konfronteras med hans namn.

Enligt två av SKF:s chefer som tidningen talat med så kände de inte till att Thunlind var nazist.

Han var chef för SKF:s metallurgi, där tillverkningen av styrringar sker.

Men vid årsskiftet sade Jimmy Thunlind upp sig, berättar vd:n Leif Birch-Jensen nu.

Hade det något att göra med att han var nazist?

– Nej, han sade upp sig från oss, vi står inte bakom några sådana åsikter men vi frågar heller inte om deras politiska åsikter, vilket parti de tillhör. Vi är för alla människors lika värde och rättigheter och det är det vi tittar på och driver, säger Leif Birch-Jensen.

Hur ser företaget på att Thunlind var nazist?

– Han har inte berättat det för oss, vilket politiskt parti han tillhör.

Har han gett uttryck för det på företaget?

– Nej, inte vad jag känner till.

Varför slutade han?

– Det vet jag inte. Och det är inget jag skulle tala om ifall jag visste.

Hur ser ni på anställda som är nazister?

– Naturligtvis är det ju inte bra, vi tycker inte om det. Men vad vi tittar på är hur personalen uppträder, oavsett politisk inriktning. Är det så att någon pratar om politik på arbetet så säger vi till. Oavsett vilket parti det är. Sedan är vi nästan 500 personer på företaget, vi är inte ute varje sekund och hör eller ser. Vi har nolltolerans på diskriminering och har även vidtagit åtgärder där vi upptäckt det, men vi går inte in på enskilda händelser, säger Leif Birch-Jensen.