– Det finns många skäl till att problemet uppstått, säger Jörgen Rüdeberg, förvaltningschef på Katrinholms kommun.

Bland de drabbade var sju elever från grundsärskolan som fick vänta i ett par timmar efter skolan innan de slutligen hämtades med taxi. Jörgen Rüdeberg, förvaltningschef för bildningsförvaltningen på Katrineholm kommun, säger att det finns många skäl till att problemen uppstått. Bland annat har skolskjutsverksamheten upphandlats och en ny entreprenör har tagit vid, och de nya busschaufförerna hittar inte lika bra.

– Sen har det varit missar i kommunikationen. Vi har missförstått varandra.

En annan orsak är att vårdnadshavare missat att ansöka om skolskjuts. Dessutom har kommunens handläggare inte fått in alla slutgiltiga scheman.

– Det är på hemtransporten som det har spökat. Det preliminära schemat ska följas av ett definitivt schema senast den 25 maj. Görs inte det gäller det preliminära schemat.

– Varje år måste det här pusslet läggas med nya slingor. Det är jättestora variationer, säger Jörgen Rüdeberg.

En förälder vars barn drabbats av strulet är Leif Fredriksson från Björkvik. Hans äldsta dotter fick beskedet att hon i fortsättningen måste ta bussen som går från landsvägen mer än tre kilometer från hemmet.

– Det har vi inte fått någon information om.

Leif Fredriksson berättar också att han i torsdags fick ett sms från Taxi 10 000. I meddelandet framkom att ”Skoltaxigruppen” fått felaktiga uppgifter från kommunen vilket kunde påverka många elever när de ska hämtas från skolan. I det uppmanades föräldrarna att ta kontakt med upphandlaren på kommunen.

– Alla jag känner som har barn som åker skolbuss har fått meddelandet. Vi är många som försökt få tag i personen men hittills har vi inte fått något svar. I växeln säger de att de har blivit totalt nedringda, säger Leif Fredriksson.

Jörgen Rüdeberg säger att kommunen gett klartecken till Taxi 10 000 att skicka ut meddelandet, men bara till särskolans vårdnadshavare.

– Vår handläggare har begärt att de ska skicka ut ett korrigeringsmeddelande.

Katrineholms-Kuriren har försökt få en kommentar från Taxi 10 000 utan resultat.

Hur länge kommer problemet kvarstå?

– En bit in i nästa vecka. Fram till dess kan det bli väntetider på en till två timmar för några elever, säger Jörgen Rüdeberg.