– Det är fantastiskt roligt. Området blir ett av stans finaste när det är klart. Där går bussar förbi, det finns gång- och cykelväg till centrum och så är det nära till Djulö.

Det säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S), som kan konstatera att den sista byggstenen i områdets utveckling nu fallit på plats: ett exploateringsavtal mellan kommunen och Byggteknik i Katrineholm AB.

Redan i november 2016 var parterna överens om ett markanvisningsavtal för den östra delen av området, närmast Skogskyrkogården.

Det nya avtalet ger byggföretaget rätt att stycka upp det markområdet till sex tomter att bygga villor eller parhus på.

Därmed är nästan all tomtmark inom det nya bostadsområdet vid Eriksbergsvägen antingen såld eller tingad. För kommunen uppgår det totala värdet för alla byggrätterna till cirka 13,5 miljoner kronor, uppger kommunens mark- och exploateringschef Mats Lundevaller.

Den nu gällande detaljplanen för området vann laga kraft i mars 2017. Flera företag stod då på kö för att få exploatera Djulö backar mellan Furuliden och Skogskyrkogården.

När Sjötorps bygg tog det allra första spadtaget för 30 bostadsrätter fördelade på två byggnader var alla lägenheterna sålda redan innan husgrunderna lagts. Till jul ska lägenhetsköparna kunna flytta in.

I områdets västra och södra delar har Byggline i Katrineholm tilldelats fem tomter för att där resa monteringsfärdiga villor eller parhus.

Centralt i planområdet finns också tolv tomter som kommunen behållit till sin tomtkö.

– Nu är nio av de tolv tomterna bokade, säger Dahlström.

Exploateringsavtalet med Byggteknik väntas bli godkänt av kommunstyrelsen på onsdag. Företaget har sedan ett år på sig att komma igång med exploateringen.

Kommunstyrelsen ska i nästa vecka också fatta ett beslut som innebär att utbyggnaden av Katrineholms logistikcentrum fortsätter. Redan etablerade Logistikposition i Katrineholm AB behöver mer mark till nya lagerbyggnader. Samtidigt för kommunen diskussioner med fler aktörer som vill in på området.

– Vi har en miljon kvadratmeter att marknadsföra. Det kommer att hända mycket under hösten, säger Göran Dahlström.

Senast i förra veckan tecknade samhällsbyggnadsförvaltningen ett markanvisningsavtal med Logistikposition. Avtalet ligger till grund för en planerad utbyggnad av nästan 20 000 kvadratmeter och väntas bli godkänt av kommunstyrelsen.

Företaget behöver mer mark för att utöka sina lagerutrymmen för fler kunder att hyra. Avtalet innebär att Logistikposition får ensamrätt under två år att förhandla om köpe- och exploateringsavtal med kommunen. Området ligger mellan Terminalgatan och västra stambanan, nära de lagerlokaler som företaget äger och förvaltar.

Logistikposition är ett dotterbolag till Catena AB, som 2015 köpte kommunens andel i företaget.

Därefter byggdes logistiklager på de två fastigheter på Katrineholms logistikcentrum som ingick i förvärvet.