Sex mot ersättning innebär att man får något i utbyte mot att ha sex. Sex kan också vara att visa upp sig sexuellt eller skicka sexuella bilder på sig själv till någon. Det är upp till dig själv att avgöra vad som är sex för dig, menar RFSL ungdoms verksamhet, Pegasus råd och stöd, som arrangerar föreläsningen tillsammans med Katrineholms kommun. Föreläsningen är öppen för unga och vuxna.

Enligt Frank Berglund, förbundsordförande i RFSL ungdom, är det mycket vanligt att hbtq-personer har sex mot ersättning. Därför har RFSL ungdom startat verksamheten för att lyfta frågan.

I RFSL ungdoms webbenkät 2015 medverkade 2126 hbtq-personer i åldrarna 15-25 år. Av dem som svarat uppger knappt 18 procent att de någon gång haft sex mot ersättning.

– Vissa har det för att man mår dåligt. Och hbtq-ungdomar som grupp mår mycket sämre än unga som inte är hbtq-personer. Många har också sex mot ersättning när man söker sin identitet. Den enda gången man som ung kille vågar ha sex med andra killar är när man får något i ersättning, eller att man bara kan vara öppen transperson där man får sex mot ersättning. Mycket har att göra med ohälsa och att hbtq-ungdomar som grupp är en resurssvag grupp, man har svårt att hitta jobb, hitta bostad och så vidare, säger Frank Berglund

Enligt honom har de som verkligen behöver stöd sällan tillgång till det.

– Det mesta av stödet som riktar sig till unga som säljer sex eller som får ersättning för sex är riktat till unga tjejer som får något från män. Det finns många andra sätt att ha sex mot ersättning på och andra typer av stöd som behövs då.