– Projektet bidrar till att vi skapar broar mellan samhällets olika generationer och utmanar åldersnormer i samhället, heter det i förskolechefen Sofie Tornells projektförklaring.

Satsningen kallas följaktligen Generationsmöten och är, så att säga, Tornells bebis. Men det var ett oväntat spontanbesök på en av Katrineholms förskolor som gav henne idén.

– Det kom en pensionär dit, knackade på dörren och frågade om hon fick komma in en stund och läsa med barnen.

Artikelbild

| Förskolechefen Sofie Tornell fick idén till projektet när en senior kom till en förskola och erbjöd sig att vara en extraresurs.

Det fick hon. Senioren har sedan dess återkommit flera gånger och blivit ett slags pilot för projektet.

– Det är ett exempel på att det finns kompetenser ute i samhället som kan bidra med mycket i förskolan. Många pensionärer vet inte vad de ska göra av all sin energi, för den förlorar man ju inte bara för att man fyllt 65. På det här sättet kan de vara med och bidra, säger Tornell.

Med finansiell uppbackning av Sörmlands sparbanks avdelning för samhällsengagemang, hoppas förskoleverksamheten nu locka till sig fler sådana kompetenser. Ur den första dörrknackningen växer nu ett fullskaligt projekt fram, förutsatt förstås att det finns ett intresse hos målgruppen. Seniorerna som vill vara med uppmanas att anmäla sig via en e-tjänst på kommunens hemsida. De kan själva önska vilken förskola de vill vara på.

Där kan de bli viktiga extraresurser för barn och personal. Men Sofie Tornell understryker att seniorerna inte ska utnyttjas som gratis arbetskraft eller på något sätt behöva täcka upp för ordinarie personal.

– Nej, det blir helt på seniorernas egna premisser. De får ge precis hur mycket tid de själva vill och bestämma hur ofta de vill engagera sig. Barnen behöver ibland någon som kan sitta kvar hos dem, någon som hinner slutföra ett samtal eller läsa klart en bok utan att behöva resa sig för att svara i telefon eller ta itu med något annat..

Seniorerna som anmäler sig till projektet får en grundutbildning i förskolans uppdrag. Men någon tidigare erfarenhet behövs inte. Det enda kravet som ställs är ett utdrag ur belastningsregistret.

– Sedan får man prova sig fram och se hur det fungerar!, säger Sofie Tornell.

Projektet omfattar hela kommunen, men vissa förskolor har valt att tacka nej till att delta.