Sari Eriksson har ett förordnande som går ut hösten 2019. Skulle hon själv vilja sluta i förtid är hon garanterad 80 procent av sin kommunchefslön, 73600 kronor, oavsett vilken annan tjänst i kommunen hon får.

Om hon däremot får sparken så har hon rätt till 18 månadslöner, drygt 1,6 miljoner kronor.

Med hennes nya månadslön från i år, 92000 kronor, har Sari Eriksson fått sin lön höjd med drygt tolv procent på de knappt tre år hon haft tjänsten.

Anser du att en kommunchefs lön ska avspeglas av kommunens storlek?

‒Det är en ganska svår fråga. Det beror kanske mer på hur på uppdraget är utformat, och det kan skilja sig åt. Marknadsläget och hur lätt det är att hitta folk spelar också in.

Tror du att det lättare att vara kommunchef i en mindre kommun än i en större?

‒Det finns många likheter men jag tror att själva uppdragen kan skilja sig åt. I en liten kommun finns det ofta mindre kringresurser. Uppdraget blir kanske mer strategiskt i en större kommun, medan man i en liten kommun får mer operativa uppgifter.

Kommunchefens lön sätts av formellt av kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S).

‒Vi brukar ha som ett medarbetarsamtal där Göran berättar vad han tycker. Inför mitt senaste lönesamtal hade jag ställt frågor till mina förvaltningschefer. Jag ville höra vad de tyckte jag hade gjort bra och vad jag kunde utveckla. Och sen pratade jag och Göran om det.

Upplägget tycks ha varit lyckat. Sari Erikssons lön höjdes under våren med 5,75 procent.

Många kanske skulle vilja ha din lön men inte ditt uppdrag. Berätta om jobbet.

‒Många borde vilja byta arbete med mig för det här är verkligen roligt. Man får vara med om så mycket saker, vara delaktig i kommunens fysiska utveckling och den interna organisationen. Att få vara med och påverka är fantastiskt roligt. Det passar mig bra att det är så många och varierande frågor att hantera.

Vad är svårast?

‒Vissa personalärenden kan vara svåra och tunga att hantera.

Sett till lön går det drygt tre kommunanställda på en kommunchef i Katrineholm. Har du reflekterat över det någon gång?

‒Nej, det är inget jag tänkt på. Alla roller är viktiga i den kommunala organisationen. Att det finns skillnader hänger ihop med ansvar, tillgänglighet, arbetstider och sånt.

Är lönen viktig?

‒Nej, det kan jag inte påstå. Uppdraget är det viktigaste för mig, och lönen ska spegla det uppdrag man har. Och jag har en bra lön, säger Sari Eriksson.