KFAB har fått pengar av kommunen för att bygga en ny multiarena, nu står den färdig på Sandbäcksskolan. Skolans elevråd har bestämt att arenan ska heta Sandbäcken arena

– Syftet är att erbjuda spontanidrott för våra unga, säger Tobias Lundqvist, fastighetschef på KFAB.

Han förklarar att den placerades vid Sandbäcksskolan därför att skolan under en längre tid velat ha en multiarena.

Artikelbild

| Ett trasigt nät på nyhemsskolans multiarena.

KFAB har tillsammans med rektor och elevråd på Sandbäcksskolan bestämt hur arenan, som blev klar i slutet av förra veckan, ska se ut.

Multiarenor av olika slag finns på många håll i Katrineholm. Vid Nyhemsskolan, vid Järvenskolorna och vid gamla Erlaskolan på Fredsgatan.

Trivselnivån på de äldre multiarenorna är dock inte alltid så hög. Sönderklippta nät, sönderslagna träplankor och personer i närheten som klagar på ljudnivån är vanligt.

Inför bygget av Sandbäcken arena har KFAB lagt mycket fokus på att arenan ska se bra ut långsiktigt. Trä har bytts ut mot stål och det finns inga nät som kan bli sönderklippta.

Artikelbild

| Nyhemsskolans multiarena är den äldsta i Katrineholm, men också den i sämst skick.

– Stålet är betydligt starkare än trä. Det är bättre mot både slitage och skadegörelse. Både mot fysiskt våld, men också klotter, säger Lundqvist.

För att öka trivselnivån ännu mer finns kameraövervakning på Sandbäcksskolan, samt att belysning ska sättas upp vid arenan.

Artikelbild

| Nedskräpning vid multiarenan bakom gamla Erlaskolan.

Sandbäcken arena har två större mål, som passar utmärkt för fotboll, fyra stycken mindre mål och fyra stycken basketkorgar. Underlaget är ett konstgräs med sandbotten och inte granulat.

– Sanden är mer miljövänlig än granulat och man slipper att de små granulatbitarna stökar ner, säger Lundqvist.