Peter Henriksson är säkerhetschef i kommunen och han berättar att man tillsammans med Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pratat om valet och tänkbara risker.

– Vi har försökt bygga en organisation som ska tåla alla scenarier. Vi har pratat om hur vi hanterar situationen runt vallokalerna. Vilka ringer vi om något händer? Vad säger grundlagen? Om det blir opinionsyttringar vid någon vallokal, vad gäller då?

Det finns inga tecken på oroligheter på valdagen, fortsätter Henriksson.

– För att använda en polisterm är det grönt läge. Ett och annat plakat har blivit nedrivet och det finns en och annan som är upprörd och som tänkt och sagt något, men generellt sett är det lugnt och städat, säger han.

Polisen har "bullat upp" för att hantera oroligheter, säger Oscar Nissfolk, chef för spaningen hos polisen i Katrineholm, Flen och Vingåker. Även om man har svårt att vara i alla vallokaler och på alla valvakor hela tiden, finns förstärkningar och underrättelseverksamhet.

– Absolut är vi på tårna. Under själva valdagen har vi för regionen en stab som är med och är behjälpliga i arbetet som sker ute bland medborgarna. Vi har förstärkning runt om i regionen om det skulle uppstå något som skulle hanteras, säger Nissfolk.