Det kan handla om en kraftig brand eller ett kemikalieutsläpp vid en olycka. Oftast inbegriper scenariot järnvägen som geografiskt klyver Katrineholm i flera delar.

Detta scenario kan göra att hela stadsdelar behöver utrymmas och det var detta som Lena Dahlén på länsstyrelsen föreläste om på Perrongen inför hågade representanter från samhället.

Hon menar att kommunen måste föreställa sig ett scenario för en utrymning av 5000 personer varav 200 sjuka och svaga.

Artikelbild

Röda korsets representant Peter Heibrandt i talartagen på konferensen om krishantering.

Allt från poliser och kommunala chefer till representanter från det civila, såsom Röda korset och bussbolaget Nobina, deltog och lyssnade.

Det som Lena Dahlén tryckte mest på var fyra punkter som kommunens krisledning måste tänka på: Att initiera en räddningsinsats, att utrymma där det behövs, att inkvartera människor och att återflytta dem när kusten är klar.

– Prioritera information till allmänheten och bemanna uppsamlingsplatser, säger hon.

Uppsamlingsplatser, så kallade trygghetspunkter, är dit människor kan flyttas vid en händelse.

Artikelbild

Lena Dahlén från länsstyrelsen i Södermanland berättade om krisberedskap för representanter ur Katrineholms krishanteringsråd.

En sådan samlingsplats i Katrineholm är Duveholmsskolan, påpekar kommunens säkerhetschef Peter Henriksson i ett inpass.

– Vi har tittat på trygghetspunkter på olika sidor om järnvägen där det också måste finnas matlagningskapacitet, säger Henriksson och poängterar att kommunen numera har identifierat lokaler och platser, främst skolor, där det också finns tillgång till vatten.

Artikelbild

– Vår krisledningsförmåga är den viktigaste frågan för oss, säger Peter Henriksson.

– Vi behöver jättemycket människor och bussar. Folk och prylar, det är där det landar, vi måste ha ordning på det.

Artikelbild

Kommunens säkerhetschef Peter Henriksson samtalar om krisberedskap med några av deltagarna på torsdagens konferens, Roger Andersson från kommunen (till vänster) och polisen Dennis Ejdvinsson.

Lena Dahlén lyfter också fram vikten av att sprida information till medborgarna, så inte rykten sprids.

Särskilt viktigt är att inte göra en krisplan för omfattande utan i stället att ta hjälp av andra kommuner, menar hon.

Artikelbild

Säkerhetschefen Peter Henriksson introducerade åhörarna till Lena Dahléns föredrag.

Den oundvikliga frågan ställs till Peter Henriksson.

Kan katrineholmarna känna sig trygga inför storskalig utrymning?

Artikelbild

– Ja, vi hanterar det här tillsammans med andra aktörer som polis och räddningstjänst. Det är en jätteutmaning.

Farhågor finns också.

Artikelbild

Prästen Karola Lindqvist Wahlbeck var en av dem som påtalade att det behövs medmänniskor för ensamma äldre i en krissituation.

– Men den dagen vi måste utrymma Kullbergska, det blir en dålig dag på jobbet, konstaterar Peter Henriksson.