Göran Dahlström är nöjd med ökningstakten hittills.

– Det går något fortare än vi hade räknat med. Redan under slutet av 2017 nådde vi målet för sista december 2018.

Att öka med 300 personer per år är, enligt Göran Dahlström, en rimlig siffra. Man måste hinna bygga ut infrastruktur, boende och annat som hör till.

– Det går snabbare ibland. Nu har det gått jättefort ett tag. Så vi har inte hunnit bygga ifatt exempelvis barnomsorgen. Där jobbar vi med näbbar och klor för att hinna ifatt.

Varför är målet just 40.000?

– Vi har aldrig haft ett befolkningsmål i Katrineholm och när vi tittade på var vi skulle kunna sätta en siffra, för en kommun i Mälardalen som vill växa till sig, så var det ett rimligt mål.

34 195

personer bor i Katrineholms kommun i dag. Det första kvartalet 2018 ökade befolkningen i Katrineholm med 62 personer.

Att kommunen växer är nödvändigt för att kunna finansiera den gemensamma välfärden.

– Vi måste bli fler för att kunna klara av att finansiera alla de äldre som vi har att ta hand om under många år framöver. Vi har även många barn att ta hand om. Vi behöver ha många nya skattebetalare i Katrineholm för att finansiera den gemensamma välfärden. Annars kommer kommuner, och så även Katrineholm, att behöva höja skatten väldigt mycket.

Stockholm är Sveriges tillväxtmotor men alla får inte plats att bo där. Därför, menar Dahlström, måste Katrineholm bygga ut.

– Gör vi inte det växer Strängnäs och Eskilstuna och Katrineholm halkar efter och det vill vi inte.

Han räds inte över tanken att flyttbilar med kartonger plötsligt kan sluta att gå till Katrineholm.

– I Stockholm kommer ofantligt många människor att gå i pension. De ska ersättas på jobbet. Men även om man går i pension så behöver man någonstans att bo. Då är Katrineholm en utmärkt plats att bo på.

– Många kommuner satsar bara på bostäder. Katrineholm satsar både på bostäder och ett eget näringsliv, säger Göran Dahlström.

– Ett resultat av det långsiktiga tänkandet är Logistikcentrum och hela Lövåsens utveckling, där över en miljon kvadratmeter ska hårdgöras för handel och industri.

När det gäller befolkningssiffrorna är Göran Dahlström ganska säker på att de kommer att gå upp och ner framöver.

– Det kommer naturligtvis inte att vara en spikrak linje mot 40 000.

Är du säker på att kommunen kommer att nå målet?

– Sätter vi inte upp ett mål och jobbar efter det, så kommer vi inte att nå det. Nu har vi satt ett mål och vi jobbar mot det. Allt handlar om att katrineholmarna ska ha en bra välfärd framöver.