Det var i slutet av augusti som ett stort tält restes över Stortorgets fontän. Under det har reparationer pågått.

Redan i våras gjordes ett stort arbete med att ta bort rötter som vuxit in i fontänens rör.

Nu har man bytt ut den trasiga pumpen.

‒Och så har man satt glasfibernät och plastat in hela fontänen, så den kommer att hålla 20-30 år till, säger Arto Alatalo, samordnare på kommunen.

Arbetet har gått som planerat.

‒Det har blivit jättefint, säger Arto Alatalo.