"Om råttor springer runt här på gatorna i Strandvägsområdet vill jag att kommunen snarast ombesörjer att dessa utrotas", skriver en fastighetsägare i ett mejl till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Men kommunen kan inte göra någonting, säger Johanna Persson som är miljöinspektör på samhällsbyggnadsförvaltningen. Skadedjur är nämligen, enligt lagen, fastighetsägarens eget ansvar.

‒Man får ta kontakt med en skadedjursfirma och så får de komma och se vad de kan göra. Ofta har man någon form av skadedjursavtal i sin hemförsäkring, säger hon.

Johanna Persson har varit i kontakt med Sörmland vatten, som ansvarar för avloppet. I samband med sina regelbundna kontroller filmar de ledningarna, för att se om det är råttor i dem eller inte.

‒De har kollat ledningarna i området och det finns ingenting där. Om det finns så sätter de ut fällor direkt, berättar hon.

En annan boende i område har haft kontakt med Anticimex vid ett par tillfällen. I vintras hörde fastighetsägaren, när hon skulle gå och lägga sig, hur det plötsligt började pysa. Det visade sig att en råtta bitit hål på vattenledningen. Halva familjens nyrenoverade kök fick rivas ut för att åtgärda läckan.

För ett par veckor sedan hörde kvinnan åter råttor i väggarna. Anticimex fångade då en råtta i sin fälla och därefter har det varit tyst.

‒Vi tror att de tar sig in via altanen så där ska vi täta inför vintern, säger fastighetsägaren.

‒Enligt Anticimex tar sig råttorna alltid ut för att få vätska. Men hittar de något ställe inomhus där det finns lite vatten, då stannar de.