Det var en belåten Göran Dahlström (S) som tillsammans med Lars Härnström (M) kunde redovisa ett positivt resultat för 13:e året i rad. Soliditeten har stärkts och resultatet på 32,8 miljoner kronor är högre än det budgeterade resultatet.

‒Trots att vård- och omsorgsförvaltningen gick 30,4 miljoner back klarar vi budget och det är starkt. Det är ett bra bokslut som ger trygghet på sikt för katrineholmarna, sade Göran Dahlström.

Han påtalade även att kommunen inte har några långsiktiga skulder och att man under 2017 har gjort en pensionsavsättning på 11 miljoner kronor för att dämpa kostnadsutvecklingen på sikt. Kommunens reserver såsom integrationsfonden och tillväxtfrämjande medel uppgår till sammanlagt 77, 2 miljoner.

Dahlström poängterade att kommunplanen för vad S och M skulle åstadkomma under mandatperioden har följts och att förvaltningarna har hållit kursen utifrån de ekonomiska medlen.

‒Det ger oss en trygg grund att stå på och goda förutsättningar inför kommande års utmaningar då andelen äldre och barn ökar. Vi har även en välfärdsfond på 25 miljoner kronor och det är viktigt för att kunna brygga över vissa perioder.

Årsredovisningen inleds med ett axplock av viktiga händelser under 2017 som bredbandssatsningen på landsbygden, 100-årsfirandet och att befolkningsmålet på 34 000 invånare är uppnått.

I bokslutet lyfts även de satsningar som gjort för att fler ska nå egen försörjning fram.

‒Vi ser att försörjningsstödet minskar och att folk kommer ut i arbete. Även ungdomsarbetslösheten har gått ner och det är positivt, konstaterade Dahlström.

Det beslut om heltid som norm som fattades 2016 har gett resultat och i fjol ökade andelen anställda som arbetar heltid från 71 till 78 procent. Från och med den 1 januari 2017 ska alla nyanställningar vara på heltid.

Senast den 1 juli 2018 ska alla kommunala medarbetare ha en heltidsanställning med möjlighet att gå ner i tid.

‒Det är en jämställdhetsreform som skapar trygghet och den ska genomföras, där viker vi inte en millimeter, poängterade Dahlström.

Årsredovisningen kommer att presenteras för Kommunstyrelsen den 28:e mars och i kommunfullmäktige den 16 april.