Det är i en fråga till kommunfullmäktiges ordförande Torgerd Jansson (S) som oppositionsrådet Inger Fredriksson (C) tar upp barnkonventionen och kunskaperna kring den.

Fredriksson konstaterar i sin skriftliga fråga att barnkonventionen numera är lag i Sverige. Hela samhället, kommuner, föreningar och myndigheter, behöver kunskaper om vad lagen innebär, skriver Fredriksson.

Mot bakgrund av detta undrar Fredriksson om kommunfullmäktige skulle kunna ordna en föreläsning om barnkonventionen i samband med ett av sina ordinarie sammanträden. En sådan föreläsning, som också vore offentlig, skulle kunna öka kunskapen om lagen, menar oppositionsrådet.