Fullmäktiges måndagsmöte blev ett lååångt sammanträde med en särskilt tung punkt på dagordningen: fjolårets bokslut.

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) inledde med att tacka Moderaterna för gott samarbete och att lyfta några viktiga händelser under det gångna jubileumsåret. Det var för 13:e gången i rad som Dahlström kunde summera räkenskaper som landar på plus.

Som KK har berättat tidigare går kommunens soliditet stärkt ur 2017, resultatet överstiger resultatbudget och goda reserver finns undanstoppade.

Det var sålunda svårt att såga årsredovisningen. Oppositionspartierna fick nöja sig med att hugga och hacka i de delar där den S- och M-ledda utvecklingen ser mer negativ ut. Ett lätt os av svavel spred sig då i Safiren.

– Plus på slutet är jättebra. Men om man tittar på innehållet – vad får vi för pengarna? sa oppositionsrådet Ewa Callhammar (L) kritiskt.

– Det är likadant som för ett år sedan, i stort sett. Det är god ekonomi, samma problem och ungefär samma bekymmer, sa Ylva G Karlsson (MP).

– Kan det vara så att alla år av överskott är ett resultat av återhållsamma verksamheter? funderade Joha Frondelius (KD).

– Vi har överfulla förskolor, skolan levererar heller inte, i äldreomsorgen får man vänta ännu längre i kön, fortsatte Callhammar.

Det var dessa kärnverksamheter i allmänhet som låg som en våt filt över bokslutsdebatten som följde. I synnerhet vård- och omsorgsnämndens miljonunderskott togs upp flera gånger och underströks även i revisorernas granskning av verksamhetsåret.

Orosmolnet framför andra var de stora svårigheter som omgärdar kommunens rekryteringsbehov och hur personalen mår.

– Det är den största utmaningen vi har. Det är gulmarkerat i dokumentet men borde nästan vara rödmarkerat. Det är en larmknapp, tyckte Ylva G Karlsson.

Hon tog tillfället i akt att även lyfta några positiva inslag i årsredovisningen. Kommunens elfteplats i Aktuell hållbarhets miljörankning gladde, liksom utvecklingen för folkhälsoprojektet Lyckliga gatorna.

– ”Fredagsmys i storformat” ... Det kan inte annat än få en att le.

När det sedan blev tid för allvar och beslutsfattande, reserverade sig L, C och V mot den del av förslaget som gällde att godkänna ombudgeteringar av pågående och ej påbörjade investeringar och exploateringar. De reserverade sig till förmån för sina egna budgetförslag.