Det blir ett unikt hus, Katrineholms första i sitt slag, berättar Göran Dahlström.

På pelare ska det sig över gatan för att ge utrymme åt bilarna att parkera under den stora, grönskande terrass som kommer att utgöra husets innergård. Runt om gården kommer färgglada huskroppar på fem till sex våningar att resa sig. Det är ett stort bygge med 50 lägenheter varav 19 är bostadsrätter. Bostadsrätterna kommer i huvudsak att ligga på tomtens norra sida som vätter emot godsmagasinet.

– Det ska bli kul att komma igång, tycker Rune Tegelstaden

Tegelstaden står bakom projektet, som förväntas ha kostat åtminstone 100 miljoner när det står klart 2021.

Det har varit en lång process där grannars och invånares åsikter tagits i beaktande. Det var efter synpunkter från allmänheten som man bestämde sig för att flytta in husens yttervägg som vätter mot den röda tegelbyggnaden. Resultatet blir en öppnare och ljusare huvudgata.

– Det byggs mycket i Katrineholm, och det är nödvändigt för framtiden, menar Göran Dahlström.

Förhoppningen är att det nya huset ska bidra till ett mer levande centrum genom att gynna handeln och öka tryggheten med mer folk i rörelse. Från kommunens sida ser man projektet som en nödvändig utveckling för att klara en åldrande befolkning och allt fler barn.