Personer med en utvecklingsstörning är en liten med utsatt grupp. Ofta är de beroende av omsorg och stöd under hela sitt liv. Samtidigt är det människor som ofta hamnar i skymundan i samhället. Men inför det stundande valet har Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Katrineholm, Flen och Vingåker, FUB, med 247 medlemmar bjudit in samtliga partier till medlemsmötet nu på tisdag den 28 augusti. Hittills har sju av åtta partier har tackat ja. SD har än så länge inte svarat på inbjudan.

– Det finns beslut som kommunen kan fatta som kan underlätta den svåra ekonomiska situationen för många av våra medlemmar, säger föreningens ordförande, Kjell Clasborn.

Huvudfrågan är hur kommunen kan säkra att vuxna personer med en utvecklingsstörning får ett drägligt liv. Det vill säga att de får lite pengar över efter att hyran, mat och resekostnader har betalats. Matkostnaderna är generellt högre för de här personerna kan inte hushålla med maten, göra matlådor och så utan de köper oftast matlådor. De kan inte heller ta sig till jobbet själv utan är beroende av färdtjänst. Och hyran för gruppboendet är ofta hög, förklarar Kjell Clasborn.

– Första frågan som vi vill ställa till politikerna är om de kan garantera att kommunen kommer att utgå ifrån den högre rekommendationen från Socialstyrelsen som säger att personer med en funktionsnedsättning ska ha 5 650 kronor kvar att leva på efter att hyran har betalts. Den andra frågan gäller införande av ett kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade som kompensation för bristerna i det statliga stödet.

Kjell Clasborn säger att i dagsläget har de flesta knappt 4 000 kronor kvar efter att hyran är betald. Det ska räcka till mat, till resor till och från daglig verksamhet och fritidsaktiviteter med mera. Alternativet är att söka stöd hos socialtjänsten.

– Ett försörjningsstöd från socialen är ju ett tillfälligt stöd, ett sätt att hjälpa någon som hamnat i en kris. Men för de här personerna är det livslångt. Det blir orimligt att månad efter månad gå till socialen med mössan i hand och be om pengar.