Skogsgatan går mellan Vasavägen och Frejgatan nära Talltullen. På norra sidan av gatan finns ingen bebyggelse utan en skogsbacke, men på den södra sidan finns dels villor, dels två parhus. Längre bort, med postadress Frejgatan, ligger några mindre hyreshus.

En av de boende i parhusen, Eva Mangs, hör av sig till tidningen med synpunkter på parkeringsreglerna på Skogsgatan. Många parkerar på norra sidan, på gräset mot skogsbacken.

Men, säger Eva Mangs, numera blir alla som ställt sig på gräset bötfällda - och står de inte på gräset kommer de boende inte ut med sina bilar, särskilt inte de som bor i parhusen och har bilarna i car-ports utanför husen.

– Det vore bättre om de hade p-förbud precis här där vi har car-port. Det är bara en liten bit där det är car-port. Jag frågade kommunen men fick "nja, vi ska titta på det i höst" till svar, säger hon.

Det har hänt att hon och grannarna blivit så inparkerade, att de inte kunnat använda sina bilar.

Bernt Malmgren är trafikhandläggare på Samhällsbyggnadsförvaltningen och han känner väl till ärendet på Skogsgatan.

– När det inte är gata är det terräng och man får inte parkera i terrängen. Men man får inte heller parkera så att man hindrar någon annan från att komma ut med bilen, säger han.

P-förbud på det aktuella avsnittet av Skogsgatan är inte helt lätt att genomföra.

– Det är ju redan förbjudet att blockera för dem som bor där, men det är också förbjudet att stå på gräset eftersom det är terräng eller parkmark. Man får inte stå med något hjul utanför vägbanan, säger lagstiftaren.

En fundering Bernt Malmgren har, är att gulmarkera på gatan utanför car-portarna.

– Men det är inte heller idealiskt, det ska underhållas. Man målar och det håller ett antal år men folk kör med dubbdäck och det slits.

Bernt Malmgrens råd till Eva Mangs och de andra boende är att ringa förvaltningen och be dem skicka ut parkeringsövervakningen, om bilar blockerar utfarten. I höst, lägger han till, ska frågan diskuteras i kommunens trafikgrupp.