I tio år har sträckan mellan Katrineholm och Forssjö haft en gång- och cykelbana. Enligt Berry Jacobsson, som bor i Forssjö, används banan flitigt de ljusa timmarna på dygnet. Men under de mörka timmarna är det inte många som vågar sig ut och motionera, då den saknar belysning.

– Jag cyklar mycket själv. Men på kvällen är det precis kolsvart. Bilisterna kör med helljus och man blir bländad när man får möte. Då ser man ingenting i flera sekunder och det är risk att man kör i diket. Vanligt cykellyse hjälper inte.

Berry Jacobsson tog själv initiativet till skrivelsen till kommunstyrelsen i Katrineholm. I Forssjös egen Facebookgrupp har problemen diskuterats och många av de 477 medlemmarna där har ställt sig bakom förslaget. Han har uppmärksammat hur andra städer, till exempel Norrköping och Eskilstuna, har satsat på belysta cykelbanor längs alla infarter.

– Varför ska vi inte kunna få det i Katrineholm? Det är bra om folk rör på sig. Det är inte bara Forssjöborna som använder banan. Det är mycket folk från Katrineholm som åker rullskidor och cyklar där.

I skrivelsen nämns vildsvin och rådjur som en olycksrisk när det är mörkt och att det känns osäkert för dem som pendlar med cykel till arbetet i Katrineholm, och för barn och ungdomar. Nybyggnation och inflyttning gör att fler i framtiden kommer att ha behov av gång- och cykelbanan.

Varför ska Forssjös belysning prioriteras före kransorter som inte har någon cykelbana alls?

– Jag tycker att alla kransorter ska ha belyst cykelbana in till Katrineholm, inte bara Forssjö.

Det tog 25 år av uppvaktning av kommunen för att få en cykelbana. När ser vi belysning på sträckan tror du?

– Så fort som möjligt är vad jag hoppas på. Det ska inte behöva ta så lång tid. De har ju satsat en del till exempel belysning i Djulö allé.

Berry Jacobsson har hört talas om folk som har varit nära att råka illa ut på sträckan, men kan inte dra sig till minnes några allvarligare olyckor.

– Det är bättre att det blir lyse innan det händer en olycka.