Farhågan är en del av ett öppet brev som förbundets lokala styrelse ställer till Göran Dahlström (S). I egenskap av ordförande för kommunstyrelsen har han det övergripande ansvaret för budget och fördelningen mellan nämnderna.

När Göran Dahlström tidigare i vår gick ut med dekretet om besparingar i kommunens verksamheter gjordes inget undantag för skola, förskola och vuxenutbildning. Tvärtom. När det gäller bildningsnämnden, som omfattar de förstnämnda verksamheterna, är sparbetinget ett av de största i kommunens strävan efter budget i balans.

KK har tidigare rapporterat att nämnden i år måste spara 14,2 miljoner kronor.

Lärarförbundet delar nämndens uppfattning att det kommer att slå olika hårt mellan skolor och enheter när osthyveln nu slipas.

”På något håll tar man bort sina gruppdelningar medan man på något annat ställe minskar antalet elevassistenter eller andra personella resurser som att kunna sätta in vikarier vid behov”, skriver Lärarförbundets styrelse genom Bo Sundahl.

I skolverksamheter som redan före sparbetinget hade svårt att klara budget kan priset bli högt för både elever och personal, varnar facket. Därtill kan svårigheten att rekrytera och behålla kompetent personal förvärras ytterligare.

”Som facklig organisation vet vi dessutom redan nu att flera lärare söker sig bort till andra kommuner eller byter yrke helt av arbetsmiljöskäl.”

Nedskärningar av det slaget som nu tvingas göras försvårar möjligheten att hålla en jämn kvalitet gentemot elever och anställda, påpekar lärarfacket.

”Ett år skriver man i sin övergripande plan med budget att man avser att bland annat höja måluppfyllelsen vad avser elevresultat, medan man strax efter sänker elevpeng, drar in fortbildning och tar bort/pausar personalfrämjande åtgärder.”

Katrineholms skolelevers utbildning kan inte sättas på paus. Och "det gäller att inte hyvla ner osten ända till paraffinet", påpekar Lärarförbundet.

”Vem vet bättre än lärarna vad lärare behöver för att kunna utföra hela uppdraget?”, skriver fackstyrelsen och hoppas att Dahlström och den politiska kommunledningen ska lyssna till vad professionen har att säga.