Till både tidningen och kommunen har några oroliga väljare hört av sig och ifrågasatt om förfarandet, som uppges ha förekommit på både Ängeln och Perrongen, varit riktigt.

Enligt Rebecka Kleréus, valansvarig på länsstyrelsen, ska förtidsröstningskuverten generellt läggas i en förseglad urna eller låda som står under bevakning efter att väljaren lämnat sin röst. Hur det gått till i Katrineholm kan hon inte svara på.

Det kan däremot Katrineholms kommuns valansvariga, Karin Rytter. Hon förklarar att anstormningen av väljare som ville förtidsrösta var så stor att röstmottagarna inte hann med och att röstningskuverten därför under en mycket kort tid samlades i en hög i stället för att läggas i den plomberade låda som alla förtidsröstningslokaler har. Karin Rytter kan garantera att alla kuvert slutligen hamnade i den plomberade lådan.

– Vi trodde inte att anstormningen skulle bli så stor och vi ser för övrigt nu över behovet av fler röstmottagare, säger Karin Rytter och tillägger att samtliga röstmottagare nu fått instruktioner om vikten av att kuverten läggs ner i lådan när väljaren ser på.

– Det finns ingen anledning till tvivel om att det inte ska ha gått rätt till, det kan jag garantera. Den som trots det känner tvivel kan alltid rösta på valdagen i sin vallokal, säger Karin Rytter.