Fredrik Olovsson är riksdagsledamot och ordförande i finansutskottet. Han är även ordförande för arbetarekommunen och ledamot av fullmäktige i Katrineholm.

Snart kan han få ett nytt uppdrag. En enig valberedning har nominerat honom till att ta över som ordförande för Socialdemokraternas partidistrikt i Sörmland efter den nuvarande ordföranden Hans Ekström. 

– Det känns roligt och hedrande att bli föreslagen till ett så fint och viktigt uppdrag, säger han.

Han framhåller dock att han inte är vald än. Valet av ny ordförande kommer att ske på distriktskongressen den 4 april.

Anledningen till att han blivit nominerad tror Fredrik Olovsson själv är att det framgångsrika arbete som Socialdemokraterna bedriver i Katrineholm.

– Vi är bra på opinionsbildning och bra på att utveckla ny politik tillsammans med medborgarna, säger han.

Katrineholm är ett starkt S-fäste. I kommunvalet 2018 fick S här över 46 procent av rösterna, mer än i någon annan sörmländsk kommun.

Framgångarna handlar både om den politik man bedriver och om förmågan att få ut den, enligt Olovsson. Även om det som görs i Katrineholm inte utan vidare låter sig omsättas till distriktsnivå, pekar Olovsson ut några saker som han menar bör prioriteras såväl i kommunen som i distriktet.

– Det handlar om ett tydligt fokus på utvecklingsfrågor och på välfärd.

Välfärden behöver prioriteras när befolkningen åldras, samtidigt som det finns många barn som behöver omsorg och utbildning, enligt Olovsson.