Eskilstuna kommunfullmäktige fattade på torsdagen beslut om att införa tillståndskrav för tiggeri i kommunen.

Beslutet har fått stor uppmärksamhet även på riksplanet. Statsminister Stefan Löfven (S) har sagt att han följer det med intresse.

Men inom socialdemokratin råder olika syn på hur man kan komma till rätta med tiggeriproblemet. Katrineholms kommunalråd Göran Dahlström (S) menar att syftet med Eskilstunamodellen är att få till ett förbud mot tiggeri, även om det sker genom att kräva tillstånd.

– Jag tycker att det här är en klen variant, som jag inte heller tror kommer att godkännas av länsstyrelsen, säger han.

När Vellinge försökte införa ett tiggeriförbud, visade det sig efter prövning av just länsstyrelsen att detta med dagens regler inte är tillåtet.

Göran Dahlström skulle i stället vilja se ett nationellt tiggeriförbud.

– Vi är överens i den politiska majoriteten i Katrineholm, Socialdemokraterna och Moderaterna, om att vi vill ha ett nationellt tiggeriförbud, säger han.

Som andrahandsalternativ hoppas Dahlström på att det ska bli tillåtet för kommunerna att införa lokala förbud mot att tigga.

Från Katrineholms sida följer man ändå Eskilstunas beslut och vad länsstyrelsen kommer att säga i frågan. Om det inte blir någon lösning på nationell nivå efter valet, och om Eskilstunas modell visar sig genomförbar, skulle den kunna bli aktuell även i Katrineholm, menar Dahlström.

Anneli Bengtsson (S), kommunalråd i Vingåker, framhåller att man inte tagit ställning till frågan i kommunen ännu. Men själv tror hon varken på tillståndskrav eller förbud mot tiggeri.

– Jag tycker inte att det är rätt väg att gå, säger hon.

Bengtsson menar att den avgift, som ska krävas för att få tillstånd att tigga, knappast kommer att kunna betalas av ensamma, fattiga tiggare – men möjligen av kriminella, som organiserar tiggeri.

– Kommunen skulle då i princip ta emot pengar från organiserad brottslighet.

Samtidigt följer även Vingåker utvecklingen i Eskilstuna och på riksplanet, och kommer att agera utifrån detta, understryker Bengtsson.

– Jag tycker inte att det här är en kommunal fråga. Saten ska sätta ner foten, först och främst, och då kommer vi att göra som den säger, säger hon.

För att hjälpa tiggarna och komma till rätta med tiggeriet, krävs att tiggarnas hemländer tar sitt ansvar. Det anser både Göran Dahlström och Anneli Bengtsson.

– Det räcker inte med ett förbud. Samtidigt måste Sverige och EU sätta mycket hårdare press på Rumänien och Bulgarien, så att de tar han om sina fattiga, säger Dahlström.